Všeobecná sestra

Charakteristika studijního programu

V rámci studijního oboru Všeobecná sestra jsou připravováni všestranně vzdělaní odborníci v ošetřovatelství s ucelenými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, nezbytnými k výkonu profese všeobecné sestry. Absolventi nacházejí uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, v zařízeních sociálních služeb a péče, v privátní ošetřovatelské péči v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání všeobecné sestry. Tento typ kvalifikační přípravy sester je srovnatelný s přípravou sester ve státech Evropské unie a je v souladu s kvalifikačními směrnicemi Evropské unie.

Parametry

Program
Ošetřovatelství (B5341)
Obor
Všeobecná sestra (5341R009)
Fakulta
FZS
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Zdravotnické obory

Předměty

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Další informace

Kontakt: Suchomel Petr, prof. MUDr. Ph.D., petr.suchomel@nemlib.cz

Podrobnosti v systému STAG