Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ, pro učitele praktického vyučování SŠ, pro učitele odborného výcviku SŠ, pro učitele uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SŠ a konzervatoři

Charakteristika studijního programu

Studium pedagogiky pro učitele je určeno učitelům odborných předmětů střední školy, učitelům praktického vyučování střední školy, učitelům odborného výcviku střední školy, učitelům uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a učitelům jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. V rámci studia získávají studující vědomosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro plánování, realizaci a zhodnocení výuky. Úspěšným ukončením studia získávají studující kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Parametry

Program
Studium v oblasti pedagogických věd (SOPV)
Obor
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ, pro učitele praktického vyučování SŠ, pro učitele odborného výcviku SŠ, pro učitele uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SŠ a konzervatoři (SPPU)
Fakulta
CDV
Typ studia
Celoživotní
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
1
Jazyk
Čeština

Předměty

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Další informace

Kontakt: Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr., petr.urbanek@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG