Textile Engineering

Charakteristika studijního programu

Cílem doktorského studia v programu Textilní inženýrství je příprava odborníků pro náročnou a vysoce kvalifikovanou vědeckou práci v oboru. Tomu odpovídá trvalý akcent náplně studia na klíčové teoretické a inženýrské otázky oboru a vyvážený poměr mezi výzkumnou specializací a porozuměním širším teoretickým a často mezioborovým souvislostem (matematika, přírodovědné disciplíny, materiálové inženýrství, technologie). Studium rozvíjí analytické kompetence s důrazem na uplatnění nejnovějších vědeckých poznatků v praxi. Pro tento typ studia fakulta získává nejtalentovanější absolventy vlastního magisterského studia a studenty z jiných českých i zahraničních institucí. Touto formou studia zajišťuje fakulta kontinuitu a další rozvoj textilního inženýrství jakožto součásti průmyslových odvětví i vědních oborů.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Textilní inženýrství má dobré teoretické znalosti z přírodovědných a inženýrských disciplín (zejména textilních technologií) a praktické znalosti týkající se návrhu technologických experimentů, vzorování nových materiálů a testování a analýzy jejich vlastností. Je schopen samostatné vědecko-výzkumné práce v nejrůznějších oblastech aplikace vlákenných materiálů. Je připraven ve svém oboru produkovat a prezentovat inženýrské a vědecké výsledky na mezinárodní úrovni. Je schopen se snadno adaptovat na manažerské, inženýrské, vývojové i výzkumné směry různých průmyslových, výzkumných a vědeckých pracovištích svázaných s textilní tématikou. Může se uplatnit i při teoretické a praktické výuce materiálového inženýrství vlákenných materiálů na univerzitách.

Parametry

Program
Textile Engineering (P0723D270003)
Fakulta
FT
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
4
Získaný titul
Ph.D.
Jazyk
Angličtina
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Textilní inženýrství

1. semestr

2. semestr

 • Přenos tepla v porézních strukturách (povinně volitelný)
 • Vybrané statě z dynamiky textil. strojů (povinně volitelný)

3. semestr

4. semestr

 • Chemické a termické technol. výroby NT (povinně volitelný)
 • Komfort oděvů a jeho ergonomické aspekty (povinně volitelný)
 • Projektování textilií (povinně volitelný)
 • Simulace technologických procesů (povinně volitelný)
 • Technologie výroby nanovláken (povinně volitelný)
 • Teorie zkušebních metod a zpracování dat (povinně volitelný)
 • Zpracování a analýza obrazových dat (povinně volitelný)

5. semestr

6. semestr

 • Specializace v oboru (povinný)

Bez doporučeného semestru

 • Hydrodynamika procesů zvlákňování (povinně volitelný)
 • Stáž v podniku I (volitelný)
 • Stáž v podniku II (volitelný)
 • Stáž v zahraničí I (volitelný)
 • Stáž v zahraničí II (volitelný)
 • Transportní procesy při tvarování (povinně volitelný)

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách směrnice vydaná příslušnou fakultou.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Militký Jiří, prof. Ing. CSc., jiri.militky@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG