Sociální práce

Charakteristika studijního programu

Cílem tříletého studia je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané sociální pracovníky. Absolventi získají všeobecné znalosti a dovedností z oboru sociální práce a souvisejících disciplín a praktické znalosti a dovednosti vztahující se k sociální práci

Profil absolventa

Absolvent získá odborné metodologické znalosti a je schopen aplikovat teoretický základ oboru v konkrétních specifických situacích při práci s různými typy nebo skupinami sociálních a rizikových klientů. Absolvent rozvíjí nejen odborné, ale také osobnostní předpoklady pro výkon sociální práce ve státních institucích i nestátní sféře. Absolventi si osvojí schopnost mezioborového a multifaktoriálního přístupu k řešeným sociálním situacím klientů a k rozvíjení schopnosti týmové kooperace v rámci pomáhajících profesí.

Parametry

Program
Sociální práce (B0923P240005)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Sociální práce

Předměty programu Sociální práce

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

 • Národnostní menšiny (povinný)
 • Odborná praxe 3 (povinný)
 • Právní teorie a praxe 3 (povinný)
 • Rizikové chování na internetu (povinný)
 • Sociální patologie (povinný)
 • Supervize odborné praxe 3 (povinný)
 • Teorie a metodologie sociální politiky (povinný)
 • Teorie a metody sociální práce 4 (povinný)

5. semestr

 • Aplikovaná sociální politika (povinný)
 • Kazuistický seminář 1 (povinný)
 • Odborná praxe 4 (povinný)
 • Právní teorie a praxe 4 (povinný)
 • Spec. pedagogika pro soc. pracovníky 1 (povinný)
 • Supervize odborné praxe 4 (povinný)

6. semestr

 • Aktuální otázky profesionální soc. práce (povinný)
 • Aktuální otázky sociální politiky (povinný)
 • Kazuistický seminář 2 (povinný)
 • Odborná praxe 5 (povinný)
 • Spec. pedagogika pro soc. pracovníky 2 (povinný)
 • Supervize odborné praxe 5 (povinný)

Bez doporučeného semestru

 • Aktuální otázky nezisk. sektoru (povinně volitelný)
 • Alternativní a augmentativní komunikace (povinně volitelný)
 • Andragogika a gerontagogika (povinně volitelný)
 • Bakalářská práce (povinný)
 • Ergoterapie a kompenzační pomůcky (povinně volitelný)
 • Kapitoly z penologie (povinně volitelný)
 • Krizová intervence (povinně volitelný)
 • Kvalita v sociálních službách (povinně volitelný)
 • Odborná rozprava – Sociální práce (povinný)
 • Politika zaměstnanosti a trhu práce (povinně volitelný)
 • Probace a mediace (povinně volitelný)
 • Romistika (povinně volitelný)
 • Soc. začleňování – vybrané problémy (povinně volitelný)
 • Sociální inovace a evaluace v soc. práci (povinně volitelný)
 • Úvod do adiktologie (povinně volitelný)

Další informace

Kontakt: Nádvorníková Lenka, Mgr. et Mgr. Ph.D., lenka.nadvornikova@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG