Informační technologie

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je připravit odborníky pro návrh a vývoj programových a technických prostředků pro zpracování dat. Část absolventů bude pokračovat v doktorských studijních programech na TU v Liberci, zejména ve studijním programu Technická kybernetika, případně na jiných univerzitách. Většina absolventů najde uplatnění v softwarových firmách.

Parametry

Program
Informační technologie (N0613A140028)
Fakulta
FM
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Informatika

Specializace

Aplikovaná informatika
Cílem specializace Aplikovaná informatika je vychovávat univerzální a flexibilní vývojáře, schopné navrhovat a implementovat komplexní systémy. Důraz je kladen zejména na moderní přístupy, jako jsou webové, mobilní a distribuované aplikace.
Inteligentní systémy
Specializace „Inteligentní systémy“ se zaměřuje na oblasti spojené se získáváním informací z velkého množství dat zejména metodami strojového učení a rozpoznávání, a s využitím takto zpracovaných výsledků v různých aplikacích.
Výpočetní systémy
Specializace „Výpočetní systémy“ prohlubuje znalost absolventů v oblasti technické realizace výpočetních prostředků, optimalizace softwarových a hardwarových řešení, návrhu vysoce spolehlivých systémů a interakce člověka s počítačem.

Předměty specializace Aplikovaná informatika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinně volitelný)

Předměty specializace Inteligentní systémy

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinně volitelný)

Předměty specializace Výpočetní systémy

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinně volitelný)

Přijímací řízení

Ke studiu v magisterském studijním programu mohou být přijati uchazeči, kteří předloží na studijní oddělení fakulty kopii diplomu bakaláře, kopii vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a kopii výkazu o studiu s uvedením výsledků všech vykonaných zkoušek. Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků dosažených v průběhu studia bakalářského studijního programu a na základě motivačního pohovoru. Elektronickou přihlášku ke studiu vyplňují uchazeči podle pokynů na adrese http://www.tul.cz -> STAG -> Elektronicka prihlaska ke studiu.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Satrapa Pavel, doc. RNDr. Ph.D., pavel.satrapa@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG