Informační technologie

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je připravit odborníky pro návrh a vývoj programových a technických prostředků pro zpracování dat. Část absolventů bude pokračovat v doktorských studijních programech na TU v Liberci, zejména ve studijním programu Technická kybernetika, případně na jiných univerzitách. Většina absolventů najde uplatnění v softwarových firmách.

Parametry

Program
Informační technologie (N0613A140028)
Fakulta
FM
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Informatika

Specializace

Aplikovaná informatika
Inteligentní systémy
Výpočetní systémy

Předměty specializace Aplikovaná informatika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Předměty specializace Inteligentní systémy

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Předměty specializace Výpočetní systémy

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Další informace

Kontakt: Satrapa Pavel, doc. RNDr. Ph.D., pavel.satrapa@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG