Udržitelný rozvoj TUL

Registrační číslo projektu: NPO_TUL_MSMT-2141/2024-4

Období realizace: 1.4.2024 – 31.12.2025

Cílem celouniverzitního projektu Udržitelný rozvoj TUL je vytvořit podmínky pro vzdělávání, rozvoj a spolupráci, ve kterých se propojí technika s ochranou životního prostředí. Minimalizace dopadů technologických procesů, výstavby, ochrana člověka a životního prostředí a snižování negativních dopadů podnikatelské činnosti jsou hlavními tématy tohoto projektu. Aktivity projektu jsou v souladu s cíli zelené transformace a participují na nich všechny fakulty Technické univerzity v Liberci.

Projekt řeší 5 aktivit:

1) Nově akreditované studijní programy – příprava 2 nových SP (studijní program „Ochrana přírody a životního  prostředí“ a studijní program „Udržitelné inženýrství“)

2) Tvorba nových/inovovaných předmětů ve stávajících studijních programech

3) Kurzy CŽV

4) Strategie udržitelnosti a zelené transformace

5) Strategická partnerství

Celkový rozpočet projektu: 31 142 000,- Kč