Loskot – Prokeš

Vedoucí ateliéru: MgA. Richard Loskot
Odborný asistent: MgA. Jaroslav Prokeš, Ph.D.

Ateliér je profilován jako platforma pro diskuse a experimenty zkoumající a hledající nové možnosti v prostorové tvorbě. Konkrétně zaměřené na expoziční, scénografickou nebo obecně chápanou tvorbu prostředí. Důvodem tohoto studia je hledat nové kvality a nabízet novátorská řešení v problematice tvorby prostředí. Řeší se zde aktuální problémy kulturní, sociologické a ekologické. Prostředí je zde chápáno nejen jakási výplň (atmosféra) prostorových hmot, ale především jako „komplex“ mnoha prvků.


Nela Mayerová / Větrné mapy
Diplomová práce
Práce nahlíží pohledem umělce simulaci přírodních jevů ve 3D modelovacích nástrojích. Cílí na tvarosloví generované prostřednictvím proudění ve virtuálním prostoru. Tisíce částic v neviditelném větru se pohybují, komunikují a vzájemně se ovlivňují. Vytvářejí nové struktury – Větrné mapy.

Karolína Sedláčková
Semestrální práce 3. ročník
Semestrální práce na téma karanténní pokoj. Interaktivní 3D model s možností „výstupu“ do světlíku, jenž odhaluje prostřednictvím zvuků ostatní spolubydlící.

Vítězslav Plavec / Na světle
Semestrální práce 3. ročník

Udrží světlo televizních obrazovek (a obsah jejich sdělení) rostliny ve vegetativním stavu? Futuristický koncept ověřovaný v praxi formou umělecké instalace.
Semestrální práce 3. ročník

Jan Nyč a Tomáš Hoffman / Pomíjivost
Realizace soutěžního návrhu 3. ročník

Instalace pro přehlídku Pokoje tematizující pomíjivou a proměnlivou tvář našich pokojů a našeho nejbližšího žitého prostoru obecně.

Přehlídka POKOJE 2020

Markéta Kášová / Společenské eroze
Semestrální práce 2. ročník – vítězný projekt výtvarné sekce JFK 2019

Instalace využívá možností zeleného pozadí, díky kterému se může divák v reálném čase doslova rozpustit ve svém okolí.

Štěpán Mišurec / Akusmatická situace
Diplomová práce

Zvukově prostorová intervence zkoumající možnosti rádiového vysílání jako uměleckého prostředku. Posluchač může dílo prozkoumávat podle vlastního uvážení. Výsledný zvukový vjem si utváří sám, podle toho, jak nastolenou situaci prochází. Autor šum a zkreslení signálu proto nevnímá jako nežádoucí jevy, ale jako svébytné estetické prostředky. Nehmotná intervence utváří imaginární vrstvu v reálném prostředí. Práce reflektuje aktuální problematiku elektromagnetického prostoru.