Přihlásit
Úřední deska

Výplatní termíny a zaměstnanecké benefity

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY
1. SPORT A ZDRAVÍ
2. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ, KURZY
3. STRAVOVÁNÍ
4. DĚTI
5. UBYTOVÁNÍ
6. PENZIJNÍ A ŽIVOTNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
7. DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
8. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
9. ACTIVEPASS
10. OSTATNÍ
11. NABÍDKY PRO ZAMĚSTNANCE TUL

VÝPLATNÍ TERMÍNY

1. SPORT A ZDRAVÍ
Zdarma plavání pro zaměstnance v jedné dráze velkého bazénu v Bazénu Liberec, a to pouze v těchto hodinách:
Úterý 7,00 - 8,00 hod a 18,00 - 19,00 hod., Čtvrtek 19,00 - 20,00 hod.
Mimo tento rozvrh si musí zaměstnanec plavání uhradit dle ceníku Bazénu Liberec.
Ve dnech státních svátků je provoz omezen stanovenou provozní dobou bazénu, více informací na webu: http://bazen-info.cz/Provozni-doba/. Zaměstnanec se při příchodu musí prokázat zaměstnaneckou nebo ITIC kartou.

Zaměstnavatel v případě volné kapacity umožňuje zaměstnancům a bývalým zaměstnancům (nevztahuje se na rodinné příslušníky či doprovod), kteří na TUL pracovali v pracovním poměru do odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně minimálně po dobu 5-ti let, využívat zdarma pro rekondici a rehabilitaci školních zařízení a služeb Akademického sportovního centra. Jedná se o tyto aktivity:

1.              cvičení na pravidelných aktivitách s instruktorem,

2.              využití posilovny (v provozní době dle rozvrhu posilovny),

3.              využití sauny (v provozní době dle rozvrhu sauny),

4.              využití tělocvičen (sportovní haly a aerobní sály v době provozu),

5.              využití tenisové nafukovací haly s umělým povrchem (v provozní době dle rozvrhu nafukovací haly, max. 2 hod. denně),

6.              využití tenisových antukových kurtů (v provozní době antukových kurtů),

7.              fotbalového hřiště s umělou trávou (v provozní době),    

 Další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách Akademického sportovního centra: https://ktv.fp.tul.cz/asc/aktuality-v-asc.

Zaměstnanci se prokazují v příslušném zařízení kartou zaměstnance. Bývalí zaměstnanci musí v příslušném zařízení prokázat, že pracovali na TUL (nejlépe potvrzením z Personálního oddělení), příp. předložit svoji bývalou zaměstnaneckou kartu. Využití školních zařízení v rámci uvedených zaměstnaneckých benefitů je možné pouze za účelem vlastní rekondice a rehabilitace, nikoliv pro činnosti jiného charakteru.

 Zaměstnanec se může registrovat u lékařů pracovnělékařské služby pokysktované TUL. Jedná se o tyto praktické lékaře:

  • MUDr. Dagmar Švorcová (kontakt: 485 359 262)
  • MUDr. Petra Lajžnerová (kontakt: 607 888 930)

2. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KURZY

Kurzy poskytované Technickou univerzitou v Liberci jsou zveřejňovány na webu: https://skoleni.tul.cz/.Jedná zejména o školení IT dovedností, měkkých dovedností, odborných školení vztahujících se k vykonávané práci a podobně. Další kurzy za účelem rozvoje zaměstnanců mohou zaměstnanci dle aktuální nabídky absolvovat v rámci projektu ROLIZ, reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329, https://roliz.tul.cz/.

Univerzita třetího věku - zaměstnanci TUL a bývalí zaměstnanci, jejichž pracovní poměr na univerzitě trval déle než 3 kalend. roky, mají nárok na 50% slevu z poplatku za studium (kontakt: Mgr. Jitka Pacltová, https://www.cdv.tul.cz/index.php/mgr-jitka-pacltova), https://www.cdv.tul.cz/index.php/univerzita-tretiho-veku/.

Univerzita volného času - volitelné krátkodobé kurzy, jednorázové přednášky, semináře zaměřené zejména pro rodiče přednostně nabízíme zaměstnancům TUL (http://www.cdv.tul.cz/mod/resource/view.php?id=65). Příkladem je kurz první pomoci pro rodiče, fotografování dětí, řešení krizových situací ve výchově, zdravotní tělocvik apod.

Vnitřní jazyková škola - určeno pouze zaměstnancům a studentům TUL. Cena kurzu je stanovena podle počtu lidí ve skupině - 2.250,- Kč za semestr (kontakt: Ing. Marie Židů, https://www.cdv.tul.cz/index.php/ing-marie-zidu ) https://www.cdv.tul.cz/index.php/kurzy-pro-studenty-a-zamestnance-tul/.

Kurz vysokoškolské pedagogiky - určeno pedagogickým pracovníkům a doktorandům TUL (kontakt: Ing. Marie Židů, http://www.cdv.tul.cz/mod/resource/view.php?id=1)

Kurzy v rámci "Dětské univerzity" - speciální zájmové kurzy pro veřejnost, zejména pro děti zaměstnanců TUL, další informace na https://stansevedcem.tul.cz/.

3. STRAVOVÁNÍ
Dotovaná strava - dotovanou stravu v menzách TUL poskytujeme:
- zaměstnancům v pracovním poměru, množství dotovaných jídel závisí na výši úvazku, při úvazku 50 % a více je počet dotovaných jídel roven počtu pracovních dní v měsíci.

- zaměstnancům s DPČ a DPP, počet dotovaných jídel je stanoven na 4 dotovaná jídla za kalendářní měsíc.
- bývalým zaměstnancům, kteří před odchodem do starobního nebo invalidního důchodu 3. stupně pracovali v pracovním poměru na TUL min. 5 let. Bývalí zaměstnanci se musím prokázat v menze potvrzením o zaměstnání z Personálního oddělení TUL.

Stravenkový paušál poskytujeme:

-  zaměstnancům dislokovaných pracovišť, kde není zaměstnavatel schopen zajistit stravovací zařízení, tzn. pracoviště v Jablonci nad Nisou, Dolním Hanychově, Doubí - Vesec.

- zaměstnancům v nepřetržitém pracovním režimu podle rozvrhu směn, příp.zaměstnancům ve směnujících režimech, ve kterých není možné zajistit uvolnění zaměstnance z pracoviště za účelem stravování v menze. 

Objednávkový systém je na: https://menza.tul.cz/.

Účet strávníka si musíte osobně aktivovat při prvním přihlášení přes webové stránky menzy: https://menza.tul.cz/. Zaměstnanci se mají pouze dvě možnosti nabití účtu, a to vložením hotovosti na pokladně v menze, nebo použití platební brány menzy, tzn. platbu srážkou ze mzdy, kterou je ale nutné aktivovat přímo na pokladně menzy (Husova, Voroněžská, Harcov). S sebou si vezměte zaměstnaneckou kartu. Bezhotovostní úhradu lze využít v menzách a kantýnách TUL.

Podrobná pravidla pro poskytování stravování jsou uvedena v Kolektivní smlouvě a Dohodě o poskytování péče zaměstnancům TUL: http://www.tul.cz/intranet-zamestnanci/vnitrni-normy-a-formulare/ostatni. Případné dotazy zodpoví zaměstnanci Personálního oddělení.

4. DĚTI 
Mateřská škola - celodenní péče o děti zaměstnanců (rodičů a prarodičů) nebo studentů TUL. Provozovatelem je Mgr. Ivana Honsnejmanová, http://www.msskatulka.cz/o-skolce, tel: 602 855 474, ivana.honsnejmanova@tul.cz ). Pravidla pro zapsání dětí do univerzitní mateřské školy jsou uvedena ve Směrnici pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Přihláška zveřejněna na: http://www.tul.cz/intranet-zamestnanci/zamestnanci/materska-skolka-tul.

Dětský koutek - forma krátkodobého hlídání dětí zaměstnanců a studentů zejména batolecího věku. Pravidla pro zapisování dětí a další informace jsou uvedeny na: http://koutek.fp.tul.cz/.

V rámci "Otevřené univerzity" Dětská univerzita nebo tábor pro talentované děti Dětská letní univerzita, příp. další odborné kurzy pro děti, více informací na: http://www.otevrenauniverzita.cz/

5. UBYTOVÁNÍ
Ubytování poskytujeme zaměstnancům zpravidla na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, nejdéle po dobu trvání pracovněprávního vztahu. Ubytování je přidělováno dle pořadníku a dle kapacity. Přihlášení do pořadníku a další informace jsou na k dispozici na Personálním oddělení, kontakt: Petra Bergmanová (petra.bergmanova@tul.cz, tel: 3202) nebo Ing. Alena Šírková (alena.sirkova@tul.cz, tel: 3488)

Ubytovna v Dolním Hanychově - pokoje 15 m2 za 2.250,- Kč/ měsíc, pokoje 20 m2 za 2.850,- Kč/ měsíc, možnost ubytování osoby blízké za 700,- Kč/ měsíc. V této ubytovně poskytujeme také krátkodobé ubytování v tzv. pendlerských pokojích, cena 80,- Kč/ noc.  Pokoje jsou situovány jako buňky, tzn. 2 vybavené pokoje mají společné sociální zařízení, kuchyňka je k dispozici na patře. V ceně ubytování je výměna ložního prádla. Ubytovna má k dispozici prádelnu a sušárnu.

Ubytovací zařízení v budově P, Komenského ul. - 3 ubytovací jednotky jsou přednostně poskytovány zaměstnancům Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické - ubytovací jednotka A 43 m2 za 3.000,- Kč/ měsíc, ubytovací jednotka B 29 m2 za 2.000,- Kč/ měsíc, ubytovací jednotka C 39 m2 za 2.700,- Kč/ měsíc, možnost ubytování osoby blízké za 1.000,- Kč/ měsíc. Každá ubytovací jednotka je vybavena nábytkem, pračkou, má samostatné sociální zařízení a kuchyňku.

Ceník ubytování v budově "P" a vzorová ubytovací smlouva

Ubytovací zařízení v Brožíkově ul. č.p. 376 - 5 ubytovacích jednotek, které jsou přednostně poskytovány zahraničním vědcům a akademickým pracovníkům nebo zahraničním expertů, a to formou krátkodobého pobytu na TUL, cca v délce 5ti měsíců. O ubytování zaměstnance v tomto zařízení rozhoduje rektor TUL na základě žádosti vedoucího pracoviště, na které bude zahraniční expert zařazen. Velikost pokojů a jejich cena je stanovena v ceníku. Každá ubytovací jednotka je vybavena nábytkem, pračkou, má samostatné sociální zařízení a vybavenou kuchyňku.

Ceník ubytování v Brožíkově ul. č.p. 376

Dům vědců v Hálkově ulici - nevybavený pokoj o rozloze 14 m2, společné sociální zařízení pro 6 pokojů, kuchyňka společná pro 6 pokojů, cena dle spotřeby energií cca 1.800,- Kč/ měsíc.

Domovnické a ostatní zaměstnanecké byty v Liberci.

Ubytování na kolejích TUL - kontakt na ubytovací službu: Ing. Veronika Dvořáková, e-mail: veronika.dvorakova@tul.cz, tel: 5250.

6. PENZIJNÍ A ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění může získat zaměstnanec, kterému byl přiznán základní příplatek, který není hrazen z finančních zdrojů projektů, grantů apod. Podrobná pravidla pro poskytování příspěvku jsou uvedena v Kolektivní smlouvě a Dohodě o poskytování péče zaměstnancům TUL: http://www.tul.cz/intranet-zamestnanci/vnitrni-normy-a-formulare/ostatni

7. DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY TUL
Dárkové propagační předměty TUL lze zakoupit v přízemí budovy F - Prodejna skript a kopírování - služby studentům (kontakt: Bc. Kateřina Grulišová, tel: 3190). Katalog přemětů je také na webu: https://shop.tul.cz/kategorie/propagacni-predmety.

8. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Zaměstnancům v pracovním poměru poskytujeme bezplatné právní konzultace v rámci právní poradny. Právní poradenství poskytuje Advokátní kancelář JUDr. Alexandr Šoljak, U Soudu 363/10, Liberec 2. Zaměstnanci v pracovním poměru si mohou individuálně domluvit schůzku na tel. 485 252 150 (další informace na www.spolak.cz ).

9. ACTIVEPASS
Zaměstnanecký benefit v oblasti rodinných, sportovních, relaxačních a volnočasových aktivit.    Více v informačním letáku, prezentaci firmy Sodexo a na adrese: https://www.activepass.cz/

10. OSTATNÍ
Vedení bankovního konta u ČSOB pro zaměstnance TUL zdarma, příp. poskytnutí zvýhodněného úvěru nebo půjčky pro zaměstnance TUL (je nutné předložit potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání).
Poradenství v Akademické poradně a centru podpory pro zaměstnance a studenty, např. psychologické, sociální, studijní, duchovní poradenství. Více na: http://www.tul.cz/studenti/podpora-a-sluzby-studentum.

11. NABÍDKY PRO ZAMĚSTNANCE TUL

CANIS SAFETY a.s.

DATART