Přihlásit
Úřední deska

Vnitřní předpisy TUL


Volební řád Akademického senátu Technické univerzity v Liberci

Jednací řád Akademického senátu Technické univerzity v Liberci


Jednací řád Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v LiberciDisciplinární řád Technické univerzity v Liberci

Pravidla studia v programech celoživotního vzdělávání Technické univerzity v Liberci

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Technické univerzity v Liberci

Řád pro akreditaci studijních programů Technické univerzity v Liberci

Statut Rady pro vnitřní hodnocení

Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Technické univerzity v Liberci; úplné znění platné od 13. 11. 2017, účinné od 1. 12. 2017