Přihlásit
Věda a výzkum

GP ENAGO

Pro práci s online aplikací nepoužívejte Internet Explorer!

Manuál pro práci s online aplikací pro přípravu žádosti o do grantového programu TUL na podporu publikací v angličtině “ENAGO”

Vyhlášení Grantového programu TUL na podporu publikací v angličtině "ENAGO"
TUL Grant Program to Support publcations in English "ENAGO"

Postup pro objednání korektury článku od společnosti ENAGO/How to order a translation from the ENAGO

Postup objednání jazykové korektury financované z GP ENAGO:
1. Autor připraví článek v požadovaném formátu
2. Autor podá žádost o financování z GP ENAGO prostřednictvím online aplikace.
3. Po schválení financování z GP ENAGO autor poptá korekturu svého článku jeho odesláním do systému ENAGO https://www.enago.com/tul/
4. ENAGO pošle cenovou nabídku autorovi článku a na mail prof. Mokrého
5. Objednávku zasílá na ENAGO prof. Mokrý
6. Po vyhotovení korektury zašle ENAGO fakturu na mail prof. Mokrého
7. Fakturu uhradí úsek prof. Mokrého
8. Autor zajistí uveřejnění článku ve vybraném časopise

Postup objednání jazykové korektury bez financování z GP ENAGO (z jiných zdrojů):
1. Autor připraví článek v požadovaném formátu
2. Autor poptá korekturu svého článku jeho odesláním do systému ENAGO https://www.enago.com/tul/
3. ENAGO pošle cenovou nabídku autorovi článku a na mail prof. Mokrého
4. Autor zašle na ENAGO standardní vyplněný objednávkový formulář překladu (do objednávky je nutné uvést jméno a e-mail objednatele) a to na adresu, ze které přišla nabídka Vzor objednávky
5. Po vyhotovení korektury zašle ENAGO fakturu na mail uvedený v objednávce
6. Autor zajistí úhradu faktury z jiných zdrojů než ze zdrojů GP ENAGO
7. Autor zajistí uveřejnění článku ve vybraném časopise