Přihlásit
Věda a výzkum

GP PURE

 Pro práci s online aplikací nepoužívejte Internet Explorer!

Vyhlášení výzvy k podávání projektů

Od 15. 12. 2020 probíhá výzva k podání projektů do grantového programu PURE a RISING-STARS. Termín ukončení výzvy je stanoven na 31. 1. 2021. Pro tuto výzvu se navyšuje maximální výše podpory pro jeden projekt RISING-STARS na jeden rok na 1 200 tis. Kč, přičemž v prvním roce řešení je částka úměrně snížena kratší době řešení na 800 tis. Kč. 

 Manual to explain essentials for working with the online applications PURE and RISING-STARS

Seznam výsledků TUL hodnocených na excellenci 2013-2017/List of results of TUL evaluated on excellence between 2013 and 2017