Přihlásit
Věda a výzkum

Složení rady

Složení Mezinárodní rady Technické univerzity v Liberci 

Členem Mezinárodní rady Technické univerzity v Liberci byli s účinností od 17. 3. 2020 rektorem Technické univerzity v Liberci jmenováni:

 prof. Dr. Claus T h o r s t e n  Technical University of Dresden
 prof. Dr. Dragan D a m j a n o v i c  Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
 prof. Karl Otto E l l e f s e n  Oslo School of Architecture and Design
 prof. dr. hab. inż. Izabella K r u c i n s k a  Lodz University of Technology
 prof. Dr. András N é m e t h, DSc.  Eötvös Loránd University


Jmenování Mezinárodní rady Technické univerzity v Liberci