Přihlásit
Plánované akce
Věda a výzkum

Podpora publikací v angličtině

Information in English

V roce 2018 poskytne TUL grant na korekturu odborného článku v angličtině za účelem publikace v impaktovaném časopise až 20 žadatelům. Není nic lehčího, než si o grant požádat.

Korektury provede mezinárodní firma ENAGO, která od roku 2005 poskytuje kvalitní služby v oblasti korektur odborných textů a publikací v angličtině. Korektury provádějí vždy rodilí mluvčí - odborníci z dané oblasti.

KDO MŮŽE ŽÁDAT?

Žádat mohou doktorandi a zaměstnanci TUL do věku 40 let.

SOUČÁSTI ŽÁDOSTI

  • téma článku, hlavní teze a krátký popis vědeckého přínosu článku
  • seznam spoluautorů (pokud se na textu podílejí další autoři)
  • název odborného časopisu, ve kterém plánujete text uveřejnit
  • text článku (i nekompletní)
  • je-li žadatelem doktorand, doporučení školitele

Žádosti o poskytnutí grantu a dotazy můžete zasílat na adresu international@tul.cz.

Žádosti budou vyhodnocovány v průběhu celého kalendářního roku.
Žádost o grant je možno podat před dokončením článku, text je ale nutno odevzdat k jazykové korektuře nejdéle do 120 dnů od udělení grantu, jinak je grant postoupen dalšímu žadateli.

ENAGO poskytuje všem zaměstnancům a studentům TUL slevu 30%.

Korektury je potřeba objednat prostřednictvím brandovaného webového portálu (sleva se uplatní automaticky):

https://www.enago.com/tul/

NEJSTE SI JISTÍ KVALITOU SLUŽBY? ZEPTEJTE SE VĚDCE, KTERÝ SLUŽBU VYUŽIL:

Ing. Pavel Márton, Ph.D, Ústav mechatroniky a technické informatiky, FM

 

INCREASE YOUR CHANCES FOR GETTING PUBLISHED

In 2018 the TUL will provide a grant for English proofreading and academic editing to up to 20 publications prepared for submission in an impact-factor journal.

Proofreading will be performed by the international company ENAGO specialising in provision of this service since 2005. Their team consists of English native speaking experts in individual disciplines.

WHO CAN APPLY?

TUL PhD. students and employees up to 40 years of age.

WHAT TO INCLUDE IN YOUR APPLICATION?

  • topic of the article, summary of the main premises, and a short description of the publication’s scientific contribution
  • list of co-authors (if there are any)
  • title of the journal where the submission is planned
  • current text of the article (can be incomplete)
  • supervisor’s recommendation if the author is a PhD. student

Send your inquiries and/or applications for the grant to: international@tul.cz

Applications will be evaluated all year round as they are submitted.

The application can be filed prior to the completion of the text, but the final draft for proofreading must be submitted within 120 days after obtaining the grant; otherwise, the grant is transferred to another applicant.

ENAGO provides a 30% discount to employees and students of the TUL.

Proofreading is to be booked via the web portal (the discount will be calculated automatically):

https://www.enago.com/tul/

ARE YOU UNSURE ABOUT THE QUALITY OF THE SERVICE? ASK A SCIENTIST WHO HAS USED IT AT TUL:

Ing. Pavel Márton, Ph.D, Ústav mechatroniky a technické informatiky, FM