Přihlásit
Plánované akce
Věda a výzkum

Podpora publikací v angličtině

S účinností od 15.4.2019 probíhá podpora publikací v angličtině přes Grantový program TUL „ENAGO“. Více informací naleznete na www.tul.cz/veda-a-vyzkum/grantove-programy

From April 15, 2019, the support of publications in English is realized through the Grant program TUL „ENAGO“. Learn more www.tul.cz/veda-a-vyzkum/grantove-programy

 

V roce 2019 poskytne TUL opět grant na korekturu odborného článku v angličtině za účelem publikace v impaktovaném časopise. Není nic lehčího, než si o grant požádat.

Korektury provede mezinárodní firma ENAGO, která od roku 2005 poskytuje kvalitní služby v oblasti korektur odborných textů a publikací v angličtině. Korektury provádějí vždy rodilí mluvčí - odborníci z dané oblasti.

KDO MŮŽE ŽÁDAT?

Žádat mohou studenti doktorských studijních programů, akademičtí pracovníci TUL (skupina A) a vědečtí pracovníci TUL (skupina C).

SOUČÁSTI ŽÁDOSTI

  • téma článku, hlavní teze a krátký popis vědeckého přínosu článku
  • seznam spoluautorů (pokud se na textu podílejí další autoři)
  • název odborného časopisu, ve kterém plánujete text uveřejnit
  • text článku (i nekompletní)
  • je-li žadatelem doktorand, doporučení školitele

Žádosti o poskytnutí grantu a dotazy můžete zasílat na adresu pavel.mokry@tul.cz.

Žádosti budou vyhodnocovány v průběhu celého kalendářního roku.
Žádost o grant je možno podat před dokončením článku, text je ale nutno odevzdat k jazykové korektuře nejdéle do 120 dnů od udělení grantu, jinak je grant postoupen dalšímu žadateli.

ENAGO poskytuje všem zaměstnancům a studentům TUL slevu 30%.

Korektury je potřeba objednat prostřednictvím brandovaného webového portálu (sleva se uplatní automaticky):

https://www.enago.com/tul/

NEJSTE SI JISTÍ KVALITOU SLUŽBY? ZEPTEJTE SE VĚDCE, KTERÝ SLUŽBU VYUŽIL:

Ing. Pavel Márton, Ph.D, Ústav mechatroniky a technické informatiky, FM

 

INCREASE YOUR CHANCES FOR GETTING PUBLISHED

In 2019 the TUL will provide grants for English proofreading and academic editing to authors of publications prepared for submission in an impact-factor journal.

Proofreading will be performed by the international company ENAGO specialising in provision of this service since 2005. Their team consists of English native speaking experts in individual disciplines.

WHO CAN APPLY?

TUL PhD. students, academic staff (group A) and researchers (group C).

WHAT TO INCLUDE IN YOUR APPLICATION?

  • topic of the article, summary of the main premises, and a short description of the publication’s scientific contribution
  • list of co-authors (if there are any)
  • title of the journal where the submission is planned
  • current text of the article (can be incomplete)
  • supervisor’s recommendation if the author is a PhD. student

Send your inquiries and/or applications for the grant to: pavel.mokry@tul.cz

Applications will be evaluated all year round as they are submitted.

The application can be filed prior to the completion of the text, but the final draft for proofreading must be submitted within 120 days after obtaining the grant; otherwise, the grant is transferred to another applicant.

ENAGO provides a 30% discount to employees and students of the TUL.

Proofreading is to be booked via the web portal (the discount will be calculated automatically):

https://www.enago.com/tul/

ARE YOU UNSURE ABOUT THE QUALITY OF THE SERVICE? ASK A SCIENTIST WHO HAS USED IT AT TUL:

Ing. Pavel Márton, Ph.D, Ústav mechatroniky a technické informatiky, FM