Přihlásit
Plánované akce
Veřejnost

Veřejnost a média

Dostáváme četné dotazy na roušky, opatření proti koronaviru a další související témata. Shrnuli jsme odpovědi na nejčastější dotazy.

Technická univerzita v Liberci poskytuje nejen studium technických, ale i humanitně a přírodovědně zaměřených oborů na sedmi fakultách. Vedle vzdělávací role se orientujeme také na vědu a výzkum a spolupráci s podnikatelským prostředím. Univerzita patří ke středně velkým vysokým školám, součástí studentské komunity je v Liberci bezmála 6 000 studentů a studentek. Nabízíme téměř stovku studijních programů a jednou tolik oborů. V oblasti vzdělávání akcentujeme praktické uplatnění znalostí a naší velkou devizou jsou odborné praxe pro studenty a ve spolupráci s vědeckými pracovníky také zapojení do konkrétních projektů. Naše univerzita má navázanou spolupráci s více než 200 univerzitami od Spojených států přes Francii až po Vietnam.

Technická univerzita v Liberci byla založena v roce 1953 jako Vysoká škola strojní v Liberci. Za více než 60 let od svého vzniku zaznamenala významný rozvoj a dnes ji tvoří sedm fakult a výzkumné centrum – Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace – propojuje laboratoře technických oborů z celé univerzity a spolupracuje s významnými vědeckými subjekty i komerčními firmami.

Odborníci z naší univerzity mají na svém kontě řadu užitečných vynálezů. Jedním z nejvýznamnějších je technologický postup průmyslové výroby nanovláken a podíl na výrobě prototypu stroje známého jako Nanospider. Díky tomu se progresivní nanovlákenné materiály ve stále širším měřítku uplatňují v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví, zdravotnictví a dalších oblastech. Velké uznání získávají liberečtí vědci například za výsledky ve vývoji softwaru pro ovládání počítače hlasem bez použití rukou. Z množství patentů a užitných vzorů můžeme jmenovat speciální oblek pro pacienty a osoby se sníženou pohyblivostí, bezpečnou cyklobundu s elektronickými prvky, nátěrovou hmotu obsahující plniva pro zlepšení oděruvzdornosti a pružnosti, vibroizolační zařízení pro autosedačky nebo mechanizmus otáčení kotoučového řezacího nože a mnoho dalších.

Kromě pomaturitního studia univerzita poskytuje široké možnosti vzdělávání – profesní kurzy, dále například Univerzitu volného času, Univerzitu třetího věku a Dětskou univerzitu.
Univerzita volného času nabízí kurzy fotografie, počítačové kurzy pro pokročilejší uživatele, kurzy první pomoci u dětí nebo kurzy komunikace včetně krizové komunikace. Kurzy jsou určené všem zájemcům od 18 let s ukončeným maturitním vzděláním. Univerzita třetího věku, otevřená všem zájemcům nad 50 let s ukončeným maturitním vzděláním, nabízí tři formy studia:

  • volitelné kurzy;
  • ucelené studijní obory;
  • přednášky a aktivity Klubu studujících a absolventů U3V.

Posláním Dětské univerzity je oslovit chytré, talentované a šikovné děti ve věku 10 až 15 se zájmem o technické a přírodovědné obory, nabídnout jim možnost „absolvovat“ studium na vysoké škole za jeden rok. Děti si vyzkouší, jaké to je studovat vysokou školu - při imatrikulaci obdrží opravdové vysokoškolské Výkazy o studiu (indexy), navštěvují přednášky, semináře a cvičení, sbírají zápočty a kredity, vypracovávají závěrečnou práci, kterou obhajují před odbornou komisí, a na konci obdrží při slavnostní "promoci" z rukou nejvyšších akademických funkcionářů technické univerzity diplom - osvědčení o úspěšném absolvování studia.

Univerzita svým potenciálem přispívá k rozvoji nejen libereckého regionu, ale spolupracuje i s institucemi z příhraničních oblastí Polska a Německa a také řadou univerzit v západní Evropě i USA.

Kontakt na tiskového mluvčího:
Mgr. Radek Pirkl
tel.:     +420 485 353 744
mobil: +420 734 518 418
e-mail: radek.pirkl@tul.cz