Přihlásit
Veřejnost

Pronájmy poslucháren a tělocvičen

V případě zájmu o pronájem poslucháren kontaktujte kancelář kvestora (specifikujte svůj zájem mailem):

Erika Sůvová
Tel.: +420 485 353 454
E-mail: kvestor@tul.cz

V případě zájmu o pronájem sportovišť kontaktujte:    

Ing. Soňa Hořínková                                                                                                                                        Tel.: +420 485 355 121                                                                                                                                         E-mail: sona.horinkova@tul.cz