Přihlásit
Veřejnost

Euraxess - researchers in motion

EURAXESS

Síť EURAXESS Česká republika je součástí Evropské sítě servisních center EURAXESS (European Network of Services Centres), jejíž činnost byla oficiálně zahájena 30. června 2004 v Paříži. Do této sítě je zapojeno 35 vzájemně spolupracujících zejména evropských zemí reprezentujících více než 200 servisních center.

Technická univerzita v Liberci je jedním z 8 regionálních kontaktních míst sítě EURAXESS Česká republika (Praha a Brno tvoří servisní centra). Projekt EURAXESS Česká republika je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

EURAXESS poskytuje bezplatnou pomoc výzkumníkům a jejich rodinám v oblastech: / Euraxess provides free assistance to researchers and their families in areas:

  • víza / visas
  • ubytování / accommodation
  • právní otázky / legal questions
  • sociální zabezpečení, zdravotní péče, nárok na důchod a daně / social security, health care, pension and tax
  • podpora rodiny / support for family
  • jazykové kurzy / langure course
  • sociální a kulturní aspekty, atd. / social and cultural events …

 Euraxess Jobs:

 Kontakt:

Ing. Viera Huličková
tel.: 48 535 3497
e-mail: viera.hulickova@tul.cz