Přihlásit
Veřejnost

Informace pro zahraniční studenty v českých studijních programech

Vložte obrázek 167x167

 

 

 

 

 

Kompletní informace o integraci do života na Technické univerzitě pro zahraniční studenty jsou zveřejněny v anglickém jazyce na anglické stránce TUL. Zde jsou výběrově jen ty nejdůležitější v češtině.

Veškeré studijní záležitosti řešte na studijním oddělení své fakulty. S ostatními dotazy se obracejte na: lilija.schindlerova@tul.cz

Před zahájením studia
musí zahraniční student dokončit nostrifikaci svého zahraničního studia. Vysokoškolskou nostrifikací provádí univerzita a středoškolskou nostrifikací Krajský úřad. Více informací v angličtině: Recognition

Během studia

Seznamte se Studijním a zkušebním řádem Technické univerzity v Liberci

Na začátku semestru si na studijním oddělení fakulty ověřte, kolik kreditů je potřeba získat pro úspěšný přestup do dalšího ročníku/ukončení studia.

Ujistěte se, že dobře rozumíte požadavkům vyučujících pro úspěšné splnění každého předmětu.

Sledujte Harmonogram výuky.

Většina důležitých informací je uvedena na webových stránkách fakult. Pravidelně je kontrolujte.

Víza a povolení k pobytu
Kompletní informace o vízové problematice jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra.

Od 31.7. 2019 dochází k významným změnám v zákoně o pobytu cizinců - seznamte se s nimi - na anglických stránkách jsou informace česky a anglicky a částečně také v ruštině, ukrajinštině a vietnamštině.  Změny od 31.7.2019

V Liberci se většina vízové problematiky řeší na OAMP, Voroněžská 144/20, Liberec (proti univerzitní budově H). Výjimečně jen v několika vyjmenovaných agendách na Cizinecké policii, nám. Dr. Edvarda Beneše 584/24, Liberec.

Po příjezdu do ČR:
zkontrolujte si, zda v pase nemáte ve vízovém štítku uvedeno D/VR. Pokud ano, musíte se do 3 pracovních dní dostavit na OAMP. Otvírací doba: pondělí, středa: 8.00 - 17.00, úterý, čtvrtek : 8.00 - 14.00. Je možné objednat si schůzku dopředu online, jinak budete dlouho čekat.
Pokud máte jiný štítek (většinou D/VC), nemusíte dělat nic. Udělali to za vás z kolejí.

Během studia
Neváhejte využít služby Akademického poradny. Můžete mít brigádu, ale nezapomeňte, že vaší nejdůležitější povinností je studium. Volte taková zaměstnání, která budou relevantní pro budování vašich odpovídajících pracovních zkušeností se zaměřením na budoucí povolání. Na základě vaší studijní úspěšnosti vám prodlouží povolení k pobytu za účelem studia. Nepodepisujte ve firmách dokumenty, kterým nerozumíte. Nedávejte nikomu originály dokumentů a pas. Pokud se potřebujete poradit, využijte právní poradnu dostupnou pro cizince. Z EU, CIC Liberec a pro cizince z jiných zemí, CPIC Liberec.
Mějte u sebe vždy povolení k pobytu nebo pas a studentskou kartu ISIC, kteá vám bude vystavena při zápisu do studia.

Po ukončení studia, pokud chcete zůstat v ČR a pracovat, je zapotřebí v době, kdy jste ještě student, požádat o změnu povolení k pobytu za účelem zaměstnání. Kromě jiných náležitostí je třeba doložit praovní smlouvu.

Ubytování na kolejích
Každý zahraniční student má zaručené ubytování na kolejích TUL, ale musí si ho objednat.
Informace jsou k dispozici zde. Spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu dostává student informaci o kolejích - kontaktujte je dopředu, objednejte si ubytování a případně si vyřiďte potvrzení o zajištěném ubytování, které budete potřebovat doložit k žádosti o získání víza.
Veškeré informace o ubytování na kolejích jsou k dispozici: koleje

Nejdůležitější povinnosti ubytovaného:
včas uhradit kolejné podle pokynů ubytovací služby
udržovat pokoj v čistotě
objednat si v květnu ubytování na letní období
objednat si v květnu ubytování na další akademický rok