Přihlásit
Plánované akce
Veřejnost

Mezinárodní studijní programy

Technická univerzita v Liberci má akreditováno několik společných studijních programů vyučovaných ve spolupráci  Fakulty ekonomické a Fakulty mechatroniky se zahraničními institucemi.

University Nisa logo Fakulta ekonomická - bakalářské studium v AJ - System Engineering and Informatics ( "Univerzita Nisa"). Společný program TUL,  Wroclaw University of Technology v Polsku a University of Applied Sciences, Zittau/Görlitz v Německu. Studenti studují postupně ve 3 zemích a získávají mezinárodní diplom.
TUL Joint Programme

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií - magisterský studijní program - Electrical Engineering and Informatics - Mechatronics, ve spolupráci s HS Zittau/Görlitz, Německo.

Další programy TUL vyučované v anglickém jazyce

Komplexní informace o ostatních studijních programech vyučovaných na TUL v anglickém jazyce pro studenty z ČR i ze zahraničí je k dispozici na webových stránkách TUL v angličtině.

Vylepšte si svoji znalost angličtiny (ale i češtiny) před nástupem do studia na TUL
TUL spolupracuje s libereckou pobočkou Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu, která pomáhá studentům za zahraničí, kteří chtějí studovat na TUL v programech vyučovaných v anglickém, ale i českém jazyce.  Zájemci mohou prostudovat jejich nabídku zde.

Pokud si potřebujete zelpšit znalosti českého jazyka před nástupem na TUL, přihlaste se na kurzy češtiny u naší partnerské instituce - Ústav pro jazykovou a odbornou přípravu v Liberci.