Přihlásit
Veřejnost

Mobilitní program - letní školy v zahraničí

Zahraniční oddělení TUL finančně podporuje výjezdy českých studentů bakalářských a magisterských programů:

  • na letní školy (dále jen LŠ) v evropských zemích

Organizačně Mobilitní program TUL zajišťuje Zahraniční oddělení, konkrétně kancelář Erasmus+.
Kontaktní osoba:
Ing. Radka Přeučilová, tel. (48535 - 3907), budova G, 5. patro
Žádosti o financování účasti na LŠ, které splňují všechny náležitosti, se podávají průběžně.

Zahraniční oddělení hradí skutečné náklady, které odpovídají poplatkům stanoveným pořádající organizací za účast do maximální výše 1.200 EUR. Finační podpora je poskytována pouze na LŠ pořádané v evropských zemích. Dále zahraniční oddělení hradí náklady na dopravu do místa konání LŠ a zpět. Další náklady uchazeč hradí z jiných - i vlastních - zdrojů.

Na jednu LŠ ve stejném termínu poskytujeme finanční příspěvek maximálně dvěma uchazečům.

Student může využít podporu pro absolvování LŠ 1x / akademický rok

Pro výběr letní školy můžete použít různé databáze, např.:
http://www.summerschoolsineurope.eu/
https://www.academiccourses.com/Summer-courses/Europe/

Schválení vaší účasti na zahraniční letní škole musí písemně vyslovit zodpovědný pracovník patřičné fakulty na formuláři Účastnické smlouvy. Tento pracovník zároveň zaznamená, zda fakulta uzná získané kredity z letní školy či ne.
Pokud již máte vyplněný formulář smlouvy a zajištěn písemný souhlas své fakulty, vyplňte před příchodem do kanceláře Erasmus+ také Evidenční formulář on-line.
Pokud vám pořádající organizace nevystaví vlastní dokument potvrzující absolvování celé letní školy, použijte připravený Certificate of Attendance, předvyplňte si ho a nechte podepsat a opatřit razítkem.

Certificate of Attendance

Kvalifikační podmínky - letní škola

Účastnická smlouva pro výjezd na letní školu v zahraničí