Přihlásit
Veřejnost

Mobilitní program rektora TUL - pobyty na partnerských školách

Zahraniční oddělení TUL finančně podporuje výjezdy českých studentů bakalářských a magisterských programů:

  • na absolvování studijního pobytu na vybraných partnerských školách v zemích mimo EU

Organizačně Mobilitní program TUL zajišťuje Zahraniční oddělení, konkrétně kancelář Erasmus+.
Kontaktní osoba:
Ing. Radka Přeučilová,
tel. (48535 - 3907), budova G, 5. patro

Taiwan

Malajsie

STUDIUM NA PARTNERSKÝCH ŠKOLÁCH V ZEMÍCH MIMO EU
TUL podporuje prostřednictvím svého Mobilitního programu semestrální studijní pobyty na vybraných partnerských školách v zemích mimo EU. Jedná se vždy o atraktivní instituce, se kterými se TUL dohodla na odpuštění poplatků za studium.
Stipendium kryje náklady na dopravu, ubytování, stravování a kapesné. Další náklady musí uchazeč hradit z jiných zdrojů.

Taiwan:

2 místa pro studenty všech fakult na National Taipei University of Technology

Stipendium pokrývá veškeré pobytové náklady a je vypočítáno na základě konkrétní délky pobytu na základě sazeb poskytovaných studentům v projektu Erasmus+ KA107.

Seznam kurzů nabízených v angličtině naleznete zde.

Povinné podklady:

  • životopis v angličtině
  • motivační dopis v angličtině
  • transcript of records
  • doporučení vyučujícího TUL schválené proděkanem pro vnější/zahraniční vztahy (schválení formou podpisu nebo e-mailu)

University of Taipei
Application period from 18 February to 30 April 2019
Přihlášky: http://exam.utaipei.edu.tw/ExchangeSystem/index.jsp
General requirements:
1.照片電子檔 (A digital photo for student ID)
2.身份證 (Id card just for Chinese students)
3.護照 (Passport)
4.在學證明 (Identification of registration within 3 months)
5.歷年成績單 (Transcript of records)
6.簡要讀書計畫 (A short explanation of the reasons why you want to participate in a exchange program)
7.健康檢查證明應檢查項目表丙表 (A health certificate Form C)
(1)Issued within the last six months.
(2)You must use the form that we provide to you.
8.緊急醫療授權書 (Authorization for Emergency Medical Treatment. You must use the form that we provide to you.)
9.交換期間醫療保險憑證 (Medical Insurance)
Emergency Medical Treatment Authorization
Application Period and Requirements
Medical Examination Form
Application Guidelines

Nominace včetně podkladů či případné dotazy zasílejte prosím na adresu Zahraničního oddělení TUL international@tul.cz.

Uzávěrka žádostí: v současné době není vyhlášeno žádné výběrové řízení

Malajsie:

2 místa pro studenty Fakulty umění a architektury na Universiti Sains Malaysia

Kontaktní osoba pro nominaci: Mgr. A. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D. (proděkanka FA)

Na ZS daného akademického roku mohou vyjet studenti, kteří budou v době výjezdu zapsáni do 3. ročníku na TUL (tzn. že se hlásí v 2. ročníku).
Na LS daného akademického roku mohou vyjet studenti, kteří budou v době výjezdu zapsáni v 2. ročníku na TUL.
Počítejte s tím, že si zájemci musí připravit následující dokumenty:
výpis známek (Transcript of records) – studijní oddělení
potvrzení o studiu – studijní oddělení
kompletní lékařskou zprávu (možná bude časem nahrazeno zdravotní prohlídkou po příjezdu             do Malajsie, ale zatím platí, že je nutná zpráva)
kompletní kopii pasu (všechny stánky)doklad o dosažené úrovni znalosti anglického jazyka (oficiální certifikát, nebo od vyučující)        
životopis
motivační dopis
portfolio
doporučující dopis podepsaný vyučujícím fakulty
Doporučujeme připravit si ho, vytisknout a přinést na USB disku – vyučující ho buď podepíše nebo na místě můžete upravit a znovu vytisknout k podpisu.

Dokumenty od partnera v Malajsii:
Application form
Health Examination form
7 Steps to get a student pass
Guidelines for photographs for student pass

Výjezd do Malajsie i na Taiwan
Schválení vaší účasti na studijním pobytu musí písemně vyslovit zodpovědný pracovník příslušné fakulty na formuláři Účastnické smlouvy. 
Pokud již máte vyplněný formulář smlouvy - pro odjezd na Taiwan i do Malajsie a zajištěn písemný souhlas své fakulty, vyplňte před příchodem do kanceláře Erasmus+ také Evidenční formulář on-line.

Účastnická smlouva na studijní pobyt mimo EU

Přiloha III - Kvalifikační podmínky - Studijní pobyt mimo EU