Přihlásit
Veřejnost

Ranking, akreditace a členství v mezinárodních organizacích

Mezinárodní ranking TUL

RANKINGY 2021

Hodnocení QS World University Rankings: EECA (Emerging Europe and Central Asia)                       V letošní roce jsme se v regionálním žebříčku EECA umístili na 111. místě. Kompletní žebříček naleznete zde. Zhodnocení univerzity dle jednotlivých hodnotících kritérií naleznete zde.

V rámci žebříčků THE zaměřených na předměty jsme se v žebříčku Engineering & Technology umístili na 801+ místě,  v žebříčku Business & Economics na 601+ místě. Nově jsme byli zařazeni do žebříčku pro Physical Sciences, ve kterém jsme se umístili na 1001+ místě. Kompletní žebříčky naleznete zde.

;

Stejně jako v roce 2019 jsme se v rámci žebříčku THE umístili mezi nejlepšími 1001+ univerzitami. Detailní informace naleznete zde.

I přesto, že jsme v letošním roce v jednotlivých sledovaných indikátorech dosáhli lepších hodnot oproti roku 2019, obsadili jsme 251. - 300. pozici v rámci žebříčku THE Golden Age Univerzities Ranking - univerzity, které existují více než 50 let a méně než 100. Informace k žebříčku naleznete zde.

V rankingu QS  jsme se umístili na sdíleném 751. - 800. místě z celkového počtu 1 604 zapojených institucí. Výsledky naší instituce si můžete prostudovat zde.

TUL se zapojila do procesu hodnocení světových univerzit a uspěla velmi dobře.

V rámci žebříčků THE zaměřených na předměty jsme se již vedle zveřejněné žebříčku Engineering & Technology umístili na 501+ místě v žebříčku Business & Economics. Kompletní žebříček naleznete zde

V říjnu 2019 byl zveřejněn žebříček THE dle předmětů. Je pro nás potěším oznámit, že naše univerzita byla zařazena do žebříčku Engineering & Technology, a to na 801+ místo. Kompletní žebříček naleznete zde.

 

V rankingu pro rok 2020 jsme podle THE na pozici 1001+ ze všech hodnocených univerzit. Na tento výsledek jsme jako univerzita náležitě hrdí a jsme rádi, že si udržujeme vysoký standard v kvalitě výuky i studentů.

THE zveřejnil v červenci 2019  a v červnu 2019 hodnocení pro Europe Teaching Ranking  2019 a tzv. Golden Age Universities - univerzity, které existují více než 50 let a méně než 100. Oba výsledky nás nesmírně potěšily.


Nejaktuálnější ranking světových univerzit prováděný QS je z června 2019.

THE Ranking

Pro rok 2019 jsme mezi 1001+ nejlepšími univerzitami na světě.
Times Higher Education Supplement Ranking (THE).

 

 

 

V lednu 2019 byla TUL hodnocena v THE Ranking pro Emerging Economies s výsledkem 351+.
THE Ranking emergind Economies

 

 

 

 

 

 

V listopadu 2018 byla hodnocena disciplína Engineering and Technology. Získali jsme umístění 801+.
V říjnu 2018 byl zveřejněn výsledek pro hodnocení ekonomických oborů. Naše Ekonomická fakulta se umístila na pozici 501+.

 

QS EECA Ranking 2019

Hodnocení QS University Ranking
TUL je na 118. místě mezi 300 nejlepšími univerzitami v oblasti Emerging Europe and Central Asia. Celkem bylo hodnoceno 450 univerzit. Kompletní výsledky
Hodnotí se:
akademická pověst; pověst zaměstnavatele;
poměr zaměstnanci/studenti; počet zaměstnanců s hodností PhD.;
počet publikací a počet citací;
počet zahraničních zaměstnanců a studentů; impakt webu;

 Nejdůležitější členství TUL v mezinárodních organizacích
TUL je zapojena do činnosti mezinárodních organizací a profesních sítí, aby posílila internacionalizaci, akademickou spolupráci, výborné výsledky ve výuce a výzkumu a obecné službě veřejnosti.
Evropská asociace univerzit
Evropská technologická platforma pro budoucnost textilního a oděvního průmyslu
Asociace evropských textilních univerzit
ASEAN European Academic University Network (ASEA-UNINET)

Uvádění ujednání Boloňského procesu do života pomáhá TUL zvyšovat mezinárodní kredit a rozšiřovat zapojení do stále více globalizovaného sektoru terciárního vzdělávání.

Česká konference rektorů
Z bývalého Klubu rektorů založeného v roce 1990 se postupně vyvinula česká a slovenská sekce, kde se prvním předsedou české sekce stal někdejší rektor univerzity v Liberci, prof. Zdeněk Kovář.  ČKR rychle navázala řadu významných mezinárodních kontaktů s obdobnými organizacemi a stala se členem důležitých mezinárodních organizací, například Asociace evropských univerzit, která se později sloučila s dalšími a vytvořila dnešní Evropskou asociaci univerzit.

Evropská federace národních inženýrských organizací (FEANI)
Technická univerzita v Liberci byla zařazena do seznamu FEANI jako evropská vysokoškolská instituce, která poskytuje technické vzdělání splňující náročné požadavky na přiznání titulu EUR ING.

Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku (IGIP)
TUL je jednou z 56 akreditovaných mezinárodních institucí sdružených ve společnosti iGIP, která uznává evropskou kvalifikaci učitelů technických předmětů a uděluje titul ING.PAED.IGIP.

Textilní institut v Manchesteru, Velká Británie
Další mezinárodní instituce, která plně uznává kvalifikaci z TUL, je Textilní institut v Manchesteru ve Velké Británii. TUL tak patří do dobré společnosti dalších 21 univerzit z Austrálie, Bangladéše, Německa, Řecka, Hong Kongu, Indie, Malajsie, Nového Zélandu, Srí Lanky, Velké Británie a USA.