Přihlásit
Veřejnost

Ranking, akreditace a členství v mezinárodních organizacích

Mezinárodní ranking TUL

THE Ranking

TUL se zapojila do procesu hodnocení světových univerzit a uspěla velmi dobře. Pro rok 2018 jsme mezi 1001+ nejlepšími univerzitami na světě.
Times Higher Education Supplement Ranking (THE).

Vložte obrázek 167x167

Hodnocení QS University Ranking
TUL je na 120. místě mezi 200 nejlepšími univerzitami v oblasti Emerging Europe and Central Asia.
Kompletní výsledky
Hodnotí se:
akademická pověst; pověst zaměstnavatele;
poměr zaměstnanci/studenti; počet zaměstnanců s hodností PhD.;
počet publikací a počet citací;
počet zahraničních zaměstnanců a studentů; impakt webu;

 Nejdůležitější členství TUL v mezinárodních organizacích
TUL je zapojena do činnosti mezinárodních organizací a profesních sítí, aby posílila internacionalizaci, akademickou spolupráci, výborné výsledky ve výuce a výzkumu a obecné službě veřejnosti.
Evropská asociace univerzit
Evropská technologická platforma pro budoucnost textilního a oděvního průmyslu
Asociace evropských textilních univerzit
ASEAN European Academic University Network (ASEA-UNINET)

Uvádění ujednání Boloňského procesu do života pomáhá TUL zvyšovat mezinárodní kredit a rozšiřovat zapojení do stále více globalizovaného sektoru terciárního vzdělávání.

Česká konference rektorů
Z bývalého Klubu rektorů založeného v roce 1990 se postupně vyvinula česká a slovenská sekce, kde se prvním předsedou české sekce stal někdejší rektor univerzity v Liberci, prof. Zdeněk Kovář.  ČKR rychle navázala řadu významných mezinárodních kontaktů s obdobnými organizacemi a stala se členem důležitých mezinárodních organizací, například Asociace evropských univerzit, která se později sloučila s dalšími a vytvořila dnešní Evropskou asociaci univerzit.

Evropská federace národních inženýrských organizací (FEANI)
Technická univerzita v Liberci byla zařazena do seznamu FEANI jako evropská vysokoškolská instituce, která poskytuje technické vzdělání splňující náročné požadavky na přiznání titulu EUR ING.

Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku (IGIP)
TUL je jednou z 56 akreditovaných mezinárodních institucí sdružených ve společnosti iGIP, která uznává evropskou kvalifikaci učitelů technických předmětů a uděluje titul ING.PAED.IGIP.

Textilní institut v Manchesteru, Velká Británie
Další mezinárodní instituce, která plně uznává kvalifikaci z TUL, je Textilní institut v Manchesteru ve Velké Británii. TUL tak patří do dobré společnosti dalších 21 univerzit z Austrálie, Bangladéše, Německa, Řecka, Hong Kongu, Indie, Malajsie, Nového Zélandu, Srí Lanky, Velké Británie a USA.