Přihlásit
Veřejnost

Zákon o vysokých školách a vnitřní předpisy v anglickém znění

Plné znění základních dokumentů, kterými se Technická univerzita řídí, je k dispozici v českém jazyce v intranetu na českých stránkách TUL. Pro zahraniční studenty a zaměstnance, pro které je snazší číst dokumenty v anglickém jazyce, je připraven jejich překlad na anglických stránkách.