Přihlásit
Veřejnost

COVID-19 | FAQ

Preventivní opatření rektora TUL

Hlášení diagnózy/karantény

Často kladené dotazy

Technická univerzita v Liberci na základě nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje v souvislosti s aktuálním vývojem šíření nákazy COVID-19 přechází do online režimu. Od 29. 9. 2020 do 31. 10. 2020 je až na stanovené výjimky přerušena přímá (kontaktní) výuka v prostorách univerzity. Abychom v tomto novém režimu usnadnili orientaci nejen studentům, ale i zaměstnancům, přinášíme vám odpovědi na nejčastější dotazy.

Pokud jste zde nenalezli odpověď na svou otázku, napište nám na info@tul.cz. Všechny vaše otázky se budeme snažit co nejlépe zodpovědět. Opakované dotazy sem doplníme.

Jak se mění současný režim výuky na TUL od začátku akademického roku 2020/2021, tedy od 29. 9. 2020?

S účinností ode dne 29. 9. 2020 od 0:00 hod. přechází TUL na online výuku. Přímá (kontaktní) výuka je až na výjimky zrušena. Tyto výjimky se týkají individuálních návštěv knihoven a studoven, individuálních konzultací, zkoušení za přítomnosti max. 10 osob, laboratorní, experimentální nebo umělecké práce za přítomnosti max. 15 osob nebo klinické a praktické výuky a praxe.

Zároveň platí, že studenti se mohou této výuky zúčastnit pouze v případě, pokud jsou bez akutních zdravotních potíží a nemají nařízenou karanténu. Podrobnosti k opatřením najdete na https://www.tul.cz/uredni-deska/covid-19.

Do kdy bude uzavřena univerzita?

Kontaktní výuka je momentálně přerušena do 31. 10. 2020. Podle vývoje situace rozhodneme o případném prodloužení, které je bohužel vzhledem k aktuálním číslům pravděpodobné.

Jak mám postupovat, pokud mi bude nařízena karanténa nebo budu mít pozitivní test na COVID-19?

Abychom měli přehled o aktuální epidemiologické situaci na univerzitě, neprodleně nám ohlaste nařízenou karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 prostřednictvím formuláře na adrese https://liane.tul.cz/covid/.

Jak to bude s kolejemi?

Koleje jsou otevřeny a zájemce ubytují. Nicméně vzhledem k přechodu většiny výuky na online formu doporučujeme studentům, jejichž předměty nevyžadují osobní přítomnost, aby se raději neubytovávali a studovali z domova.

Jsou otevřené menzy?

Ano, menzy jsou otevřené normálně. Platí opatření ministerstva zdravotnictví nařizující nosit ochranu dýchacích cest (roušku apod.). Smíte ji odložit pouze u stolu při konzumaci. Při pohybu v menze dodržujte rozestupy 2 m. Doporučujeme strávníkům, aby využívali celou provozní dobu, např. po jedné hodině bývá v menzách výrazně volněji než kolem dvanácté.

Jak mají postupovat studenti, kteří se momentálně nachází na studijních pobytech v zahraničí?

Postupujte podle informací, které vám průběžně zasílá Zahraniční oddělení TUL (https://www.tul.cz/verejnost-a-media/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-oddeleni-a-erasmus-kontakty), držte se pokynů na webu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, případně na webu konkrétního zastupitelského úřadu v zemi, kde se právě nacházíte.

Bude možnost nějak využívat služeb Knihovny TUL?

Individuální návštěvy Univerzitní knihovny TUL jsou stále možné. Zároveň jsou k dispozici rozsáhle elektronické katalogy naší knihovny, které najdete na https://knihovna.tul.cz/fondy.

Kromě toho mohou studenti a pedagogové využívat dočasný online přístup k fondům Národní knihovny prostřednictvím aplikace Kramerius (http://kramerius.nkp.cz/). Do této aplikace se z počítačů mimo síť TUL dostanete prostřednictvím VPN (http://liane.tul.cz/cz/VPN).

Proč se liší opatření univerzit?

Vysoké školy se plně řídí aktuálními nařízeními vlády a krajských hygienických stanic, opatření se tedy mohou lišit podle epidemiologické situace v jednotlivých krajích. Opatření na TUL se tedy mohou časem přizpůsobovat a měnit podle aktuálního vývoje. Hlavní prioritou zůstává zdraví studentů a zaměstnanců.

Budou se závěrečné práce odevzdávat pouze v elektronické podobě prostřednictvím STAGu?

Již v tuto chvíli je elektronická podoba BP/DP primární a určující. Na některých fakultách se práce v tištěné podobě již nyní vůbec neodevzdávají. Jiné fakulty naopak dávají přednost pro obhajobu tištěné podobě. Ediční středisko Vysokoškolského podniku Liberec, s.r.o. v suterénu budovy H funguje bez omezení a tisk a vazbu BP/DP je možné zadat u nich standardně.

Mám dotazy k online výuce, na koho se mohu obrátit?

Online výuka je plně v kompetenci děkana příslušné fakulty, garantů příslušných studijních programů a předmětů. V případě nejasností nebo problémů je na místě, aby se studenti obrátili na proděkana pro studijní záležitosti a garanta konkrétního předmětu.

Proč mi dosud vyučující neposlal pokyny k online výuce?

Prosíme vás o trpělivost, stejně jako pro vás je to i pro akademiky složitá situace. Určitě se vám v nejbližších dnech ozvou. Pokud by prodleva byla dlouhá, zkuste bez obav kontaktovat svého vyučujícího, případně vedoucího katedry, e-mailem.

Mohu se jako student/ka TUL zapojit do dobrovolnické pomoci?

Velmi si vážíme našich studentů a studentek, kteří v této mimořádné situaci nabízí svou pomocnou ruku a chtějí jako dobrovolníci pomáhat v různých oblastech. Sledujte aktuální informace k možnostem dobrovolnictví na webu Libereckého kraje nebo na stránkách fakult. Děkujeme!

Které akce univerzita ruší? A budou náhradní termíny konání?

Aktuální vývoj situace se bohužel dotýká mnoha velkých akcí, které univerzita pořádá nebo na kterých se podílí. Např. jsme byli nuceni zrušit TULfest, který měl neformálně zahájit akademický rok 2020/2021. Informace o případných náhradních termínech nebo akcích v online režimu budeme zveřejňovat na webu nebo sociálních sítích.