Přihlásit
Plánované akce
Veřejnost

Univerzitní mateřská škola „ŠkaTULka“

Technická univerzita v Liberci otevřela vlastní univerzitní školku pro 48 dětí ve věku od 3 let www.msskatulka.cz. Škola se dvěma třídami je přednostně určena pro děti zaměstnanců a studentů TUL. Pro letošní rok je plně obsazena – 46 dětí zaměstnanců univerzity, dva ze širší veřejnosti. Mateřská školka má usnadnit mladým kvalifikovaným lidem návrat z mateřské dovolené na univerzitu. Zaměstnancům TUL univerzita přispívá ze sociálního fondu.

Školné a stravné

Roční školné v mateřské škole pro zaměstnance a studenty univerzity činí 12.000 korun za rok a širší veřejnost 42.000 korun za rok. K tomu je třeba přičíst 1 160 korun měsíčně za stravné.

Vybavení

Mateřská škola má k dispozici dvě dvoupatrová oddělení, školní dvůr a pracuje se na vybudování školní zahrady. Každé oddělení má velkou hernu vybavenou Montessori pomůckami, stolem roční doby, hračkami z přírodních materiálů, funkčními kuchyňkami pro děti, hudebním a výtvarným koutkem, a divadlem. Dále pracovnu pro výtvarné aktivity, péči o domácnost a dítě a stravování. V patře je tělocvična, která se po obědě změní v ložnici dětí.

Program a náplň

Univerzitní školka kombinuje ve svém programu přístupy Montessori i Waldorfské pedagogiky. Cílem je vychovávat v dětech všestranně a harmonicky rozvinutou osobnost, poskytovat jim podněty nejen v oblasti myšlení, ale i v oblasti vůle, oblasti citové a morální a vést je k tvořivosti a touze po vzdělání. Důležité je i sepětí s přírodou, proto u školy brzy vznikne „Dobrodružná zahrada“ připravená pro poznávání přírody, poučení a objevy, hru a fyzickou zdatnost, pracovní a výtvarné činnosti. Součástí Školního vzdělávacího programu jsou i badatelská odpoledne, které mateřská škola chystá ve spolupráci s rodiči a studenty TUL.

Způsob stravování

Stravování v nové mateřské škole se opírá o zásady racionální výživy a je svou podstatou spojeno s vědomím vývojových potřeb dítěte. Škola vytvořila pracovní skupinu, ve které je zástupkyně projektu Skutečně zdravá škola, zástupkyně z Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci a školní inspektorka z Libereckého inspektorátu se sídlem v Liberci. Cílem je vařit zdravě bez glutamátů, polotovarů a stresovaných surovin a přitom chutně. Děti se budou podílet na tvorbě svačin, péct, pěstovat bylinky a jiné.

Přihláška dítěte do mateřské školy TUL

Potvrzení o zaměstnání

Souhlas se zpracováním osobních údajů