Přihlásit

Klíčová aktivita č. 2 - Výstavba moderních laboratorních a výukových prostor

Doba realizace: červen 2017 až prosinec 2019

V rámci Klíčové aktivity 2 je naplánována rekonstrukce části budovy „T“ v ulici Třebízského pro účely laboratorní výuky v rámci nových či upravených studijní programů připravovaných v projektu RoLiZ4.0. Z projektu bude financována část laboratoří, výukových místností, pracoven, související zázemí a odpovídající část společných prostor. Jedná se o následující laboratoře pro výuku studentů bakalářských a magisterských studijních programů:

FS - technologická laboratoř č. 1

FS - technologická laboratoř č. 2

FS - laboratoř slunečního svitu

FT -  přádelna

FT -  laboratoř kompozitů

FT - laboratoř standardizace, údržby a životnosti textilií

FM - laboratoř měřící techniky

FM - laboratoř modelování

FM - laboratoř senzoriky a optiky

FZS - laboratoř pro buněčné kultury

FZS - chemická laboratoř pro metodu SOL-GEL

FZS - mikrobiologická laboratoř

V Klíčové aktivitě 2 bude vytvořena také Laboratoř pro ekonomické experimenty a zpracování velkých dat, která vznikne rekonstrukcí 3 místností v budově „H“ pro nový mezifakultní studijní program Systémové inženýrství a informatika připravovaný EF a FM TUL.

Součástí aktivity je i vybavení uvedených laboratoří a učeben nábytkem a dále dovybavení ateliéru K. Hubáčka pro FUA, výukové místnosti v budově A pro FM a Kariérového centra TUL v budově F. Všechna dovybavení jsou provázána s realizací aktivit v rámci projektu RoLiZ4.0.