Přihlásit

Klíčová aktivita č. 3 - Materiálně-technické vybavení

Doba realizace: červen 2017 až říjen 2021

Klíčová aktivita 3 je zaměřena na pořízení přístrojů a zařízení potřebných pro realizaci nových a upravených studijních programů připravovaných v  projektu ESF RoLiZ4.0. Jedná se o 6 nových studijních programů: BSP Mechatronika, Radiologický asistent; NMSP Systémové inženýrství a informatika, Aplikovaná geografie, Aplikovaná matematika, Zpracování plastů a kompozitů. Dále bude upraveno 5 studijních programů: BSP Strojní inženýrství, Výroba oděvů a management obchodu s oděvy, Textilní technologie materiály a nanomateriály, Tvorba ve veřejném prostoru; NMSP Tvorba ve veřejném prostoru. Cílem těchto studijních programů je mimo jiné umožnit studentům pomocí experimentů více se přiblížit praxi, se kterou se setkají po absolvování univerzity.

Nedílnou součástí zkvalitnění studia, a tím i jazykové přípravy absolventů TUL je také zvýšení počtu studentů studujících v zahraničí alespoň jeden semestr. Za tímto účelem bylo rozhodnuto pořídit aplikaci, která přípravu a realizaci výjezdů usnadní jak žadatelům, tak administrátorům na fakultní i celouniverzitní úrovni.

Součástí aktivity je i nákup pomůcek pro vytvoření vstřícného prostředí pro studenty se specifickými potřebami. Jedná se zejména o kompenzační pomůcky či speciální elektronické studijní materiály pro různé typy postižení.

I pořízení těchto aplikací či pomůcek je materiálním doplněním projektu RoLiZ4.0, bez jehož úspěšné realizace nelze předpokládat proplacení položek projektu Vi4.0.