Petr Stolín

Petr Stolín

doc. Ing. arch. Petr Stolín

Architekt Petr Stolín je současným vedoucím Katedry architektury a zároveň vede specifický architektonický ateliér věnující se analogovému prostorovému modelování. Na Fakultě umění a architektury se aktivně objevuje až v roce 2014 jako vedoucí hostujícího ateliéru, avšak díky bratrovi Janu Stolínovi měl ke škole neustále velmi blízko. Spolu s kolegyní Alenou Mičekovou tvoří úspěšný profesní autorský tandem, kdy se současně věnují i ateliérové výuce. Společně připravili restrukturalizaci bakalářského a magisterského studijního programu Architektura a urbanismus platného od roku 2021. V roce 2020 se Petr Stolín habilitoval docentem na Akademii výtvarných umění v Praze.

Předmět: Architektonický ateliér (KAR/AA3 – AA6, AM1 – AM3), Bakalářská práce (KAR/BP), Diplomová práce (KAR/DP), Workshop – letní škola (W, WM), školitel v doktorském studijním programu, Architektura a město v prostorových souvislostech (KAR/AS)

Konzultační hodiny: středa 13:00 – 18:00 po předchozí písemné dohodě, budova F 3, 4.NP, kancelář vedoucího KAR nebo Ateliér Karla Hubáčka

Email: petr.stolin@tul.cz

Okazy:
Web stolin58.com
Rozhovor CZECHDESIGN:  Architekt severu
Videoportrét: Petr Stolín a jeho tvorba (autor Oskar Stolín)
Videorozhovor: CAMP Praha s Adamem Gebrianem
Web: http://www.stolin58.com/
Hlavní cena ČCA 2019: Mateřská škola Nová Ruda
Medailonek oceněné stavby: Mateřská škola Nová Ruda
Hlavní cena ČCA 2016: ZEN-Houses – Ateliér a dům
Medailonek oceněné stavby: ZEN-Houses – Ateliér a dům
Rozhovor INTRO: Visací zámek
Archiweb: Petr Stolín
ČKA:Petr Stolín


Renomé Petra Stolína je v Liberci zapsáno již od raných 90. let. Se svým bratrem sochařem Janem Stolínem jsou výraznými respektovanými tvůrčími osobnostmi severu. Výsledky současné spolupráce s Alenou Mičekovou získaly zahraniční přesah a mnoho prestižních ocenění. Důkazem je průlomová realizace experimentálních domů ZEN-houses, za kterou získali hlavní cenu v prvním pilotním ročníku České ceny za architekturu. Poslední realizace ateliéru je nekonvenční Mateřská škola Nová Ruda ve Vratislavicích nad Nisou. Profesní záběr Petra Stolína se pohybuje hlavně kolem realizací veřejných budov vzdělávacího a kulturního charakteru. Je autorizovaným architektem s všeobecnou působností a byl členem představenstva České komory architektů. V současné době je členem Akademie České komory architektů.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:

Vzdělání:

2017 – 2020 Habilitace na Akademii výtvarných umění v Praze (Habilitační práce na téma Splývání s prostorem)
1994 – Autorizace – Česká komora architektů
1978 – 1983 Vysoké učení technické Brno, obor – Architektura
1976 – 1978 Střední průmyslová škola stavební, Brno
1974 – 1976 Střední průmyslová škola stavební, Liberec
1973 – 1974 Učňovský obor – zedník, Frýdlant

Výběr realizací:

 • 2018 – Mateřská škola Nová Ruda – Vratislavice nad Nisou (Stolín P., Mičeková A.)
 • 2015 – ZEN-Houses – Ateliér a dům v Liberci (Stolín P., Mičeková A.)
 • 2011 – Soukromá galerie současného umění CUBExCUBE – Kryštofovo údolí – Novina (Stolín P., Stolín J., Mičeková A.)
 • 2010 – Kulturní centrum 101010 Vratislavice nad Nisou (Stolín P., Mičeková A.)
 • 2009 – Malá administrativní budova ERMEG v Liberci (Sedláček F., Stolín P., Mičeková A.)
 • 2009 – Informační centrum a kavárna Oskara Schindlera ve Svitavách (Stolín P., Mičeková A., Stolín J.)
 • Rekonstrukce Městského úřadu ve Svitavách (Stolín P.)
 • Hromadná garáž pro Městský úřad ve Svitavách (Stolín P.)
 • 2000 – Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v Liberci (Stolín P., Stolín J., Mitášová M.)
 • 1999 – Střední odborná škola v Liberci (Stolín P., Jiran Z.)
 • 1997 – Střední umělecko-průmyslová škola sklářská v Železném Brodě (Stolín P., Jiran Z., Kohout M., hýblová A., Chlumský J.)
 • 1996 – Dům s pečovatelskou službou v Liberci (Stolín P., Jiran Z., Kohout M., Tomášek O.)

Studie, publikační činnost, aktivity:

 • soutěžní studie Parkovacího domu, lávky a kultivace okolí sídla Liberckého kraje
 • vítězný návrh Přestupního terminálu veřejné dopravy a samostatného parkovacího domu v Liberci
 • soutěžní studie Pietní obnovy horského hotelu a televizního vysílače Ještěd v Liberci
 • návrh Mateřské školy ve Vratislavicích
 • soutěžní studie Ikonické korporátní budovy Globant v Buenos Aires v Argentině
 • návrh Slunečního pavilonu v Jablonci nad Nisou
 • soutěžní studie Nové expozice uměleckých řemesel Severočeského muzea v Liberci
 • architektonicko-výtvarná studie prostoru před Divadlem F.X. Šaldy v Liberci

Účast na výstavách (výběr):

 • 2020 – 25/947/24520 – Výstava k 25. výročí Fakulty umění a architektury TUL v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze (architekt výstavy)
 • 2019 – Za Pravdu – Sdělení pravdy – site specific instalace v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze (spolu s J. Stolínem)
 • 2019 – Navzdory / Exkluzivitě – ZEN-Houses, souborná výstava v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze
 • 2018 – Výstava finalistů ČCA 2018 – koncepce a instalace výstavy výsledků architektonické přehlídky tvorby v ČR v Galerii Jaroslava Frágnera v Praze (spolu s J. Stolínem)
 • 2018 – 5866 / PETR STOLÍN, JAN STOLÍN – autorská výstava bratrů Petra a Jana Stolínových v Galerii Jaroslava Frágnera v Praze
 • 2016 – PUNK V ARCHITEKTUŘE II – účast na výstavě s projektem experimentálních domů ZEN-Houses a společnou tématickou exteriérovou instalací IZOLACE v Oblastní galerii LÁZNĚ Liberec (spolu s J. Stolínem a L. Peroutkou)
 • 2014 – PUNK V ARCHITEKTUŘE – účast na výstavě s projektem experimentálních domů ZEN-Houses a společnou tématickou exteriérovou instalací Různá vlnová délka v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze (spolu s J. Stolínem)

Profesní ocenění:

 • 2021 – nominace Mies van der Rohe Award 2022 – Kindergarten Nová Ruda
 • 2019 – Národní cena ČR – BigMat International Architecture Awards – Kindergarten Nová Ruda
 • 2019 – Hlavní cena – Česká cena za architekturu 2019 – Mateřská škola Nová Ruda
 • 2019 – Titul Stavba roku ČR – Mateřská škola Nová Ruda
 • 2019 – Hlavní cena Grand Prix Obce architektů v kategorii Novostavba – Mateřská škola Nová Ruda
 • 2019 – Stavba roku Libereckého kraje – Cena Doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, Dr.h.c. – hlavní cena a hlavní cena v kategorii Novovstavba a Inovace – Mateřská škola Nová Ruda
 • 2016 – nominace Mies van der Rohe Award 2017
 • 2016 – Hlavní cena – Česká cena za architekturu 2016 – ZEN-Houses Ateliér a dům v Liberci
 • 2014 – Laureát ceny Archiwebu
 • 2011 – Stavba roku Libereckého kraje – Cena Doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, Dr.h.c. – Kulturní centrum Vratislavice 101010 v Liberci
 • 2010 – Stavba  roku Libereckého kraje – Cena Doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, Dr.h.c. – Malá admininstrativní budova ERMEG s.r.o. v Liberci
 • 2001 – Čestné uznání v soutěži Grand Prix Obce architektů v kategorii Výtvarné dílo v architektuře – Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v Liberci (spolu s J. Stolínem a M. Mitášovou)
 • 1997 – 1. cena For Habitat – Dům s pečovatelskou službou v Liberci
 • 1996 – Hlavní cena Grand Prix Obce architektů v kategorii Bydlení – Dům s pečovatelskou službou v Liberci
 • 1984 – 1. místo ve studentské soutěži Hledáme dokonalé projekty – Rekonverze továrny na studentské bydlení v Brně