Přihlásit
Úřední deska

Výběrová řízení, volná místa

K přihlášce do výběrového řízení akademických pracovníků musí být přiloženy tyto listinné dokumenty :

  • stručný životopis
  • stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti
  • seznam publikací s případnými ohlasy
  • doklady o odborné způsobilosti, případně hodnocení z předchozího pracoviště
  • doklady o ukončeném vzdělání a členství v odborných společnostech

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Přihlášku na vypsaná pracovní místa zašlete dle termínů uvedených u každého výběrového řízení na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

nebo e-mail: volnamista@tul.cz

EKONOMICKÁ FAKULTA - PROJEKTOVÝ MANAŽER

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOTECHNOLOGIÍ A INFORMATIKY (8230) VŘ1

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - JUNIOR RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOTECHOLOGY AND INFORMATICS (8230)

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ (8260) VŘ2

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - JUNIOR RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF MEASUREMENT TECHNIQUE (8260)

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOMATERIÁLŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH (8280) VŘ3

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - JUNIOR RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOMATERIALS IN NATURAL SCIENCES (8280)

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOMATERIÁLŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH (8280) VŘ4

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - JUNIOR RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOMATERIALS IN NATURAL SCIENCES (8280)

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOTECHNOLOGIE A INFORMATIKY (8230) VŘ5

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - JUNIOR RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOTECHNOLOGY AND INFORMATICS (8230)

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOMATERIÁLŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH (8280) VŘ6

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - JUNIOR RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOMATERIALS IN NATURAL SCIENCES (8280)

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ NANOMATERIÁLŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH (8280) VŘ7

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - JUNIOR RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NANOMATERIALS IN NATURAL SCIENCES (8280)

ÚSTAV PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU DO ODDĚLENÍ PŘÍPRAVY A ANALÝZY NANOSTRUKTUR (8210) VŘ8

INSTITUTE FOR NANOMATERIALS, ADVANCED TECHNOLOGIES AND INNOVATION - JUNIOR RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF PREPARATION AND ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES (8210)

FAKULTA STROJNÍ - PRACOVNÍK VÝZKUMU ( C2) NEBO PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU (C3) PRO KATEDRU MATERIÁLU

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING - JUNIOR RESEARCHER (C2) OR SENIOR RESEARCHER (C3) AT THE DEPARTMENT OF MATERIAL SCIENCE

FAKULTA STROJNÍ - PRACOVNÍK VÝZKUMU ( C2) NEBO PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU (C3) PRO KATEDRU MECHANIKY A PRUŽNOSTI

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING - JUNIOR RESEARCHER (C2) OR SENIOR RESEARCHER (C3) AT THE DEPARTMENT OF APPLIED MECHANICS

FAKULTA STROJNÍ - PRACOVNÍK VÝZKUMU ( C2) NEBO PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU (C3) PRO KATEDRU STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING - JUNIOR RESEARCHER (C2) OR SENIOR RESEARCHER (C3) AT THE DEPARTMENT OF ENGINEERING TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍ - PRACOVNÍK VÝZKUMU ( C2) NEBO PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU (C3) PRO KATEDRU STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING - JUNIOR RESEARCHER (C2) OR SENIOR RESEARCHER (C3) AT THE DEPARTMENT OF ENGINEERING TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍ - PRACOVNÍK VÝZKUMU ( C2) PRO KATEDRU ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING - JUNIOR RESEARCHER (C2) AT THE DEPARTMENT OF POWER ENGINEERING EQUIPMENT

FAKULTA STROJNÍ - PRACOVNÍK VÝZKUMU ( C2) NEBO PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU (C3) PRO KATEDRU ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING - JUNIOR RESEARCHER (C2) OR SENIOR RESEARCHER (C3) AT THE DEPARTMENT OF POWER ENGINEERING EQUIPMENT

FAKULTA TEXTILNÍ - ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDRU TECHNOLOGIÍ A STRUKTUR

FACULTY OF TEXTILE ENGINEERING - ASSISTANT PROFESSOR AT THE DEPARTMENT OF TECHNOLOGIES AND STRUCTURES

FAKULTA TEXTILNÍ - ODBORNÝ ASISTENT S VĚDECKOU HODNOSTÍ NA KATEDRU MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

FACULTY OF TEXTILE ENGINEERING - ASSISTANT PROFESSOR WITH A SCIENTIFIC DEGREE AT THE DEPARTMENT OF MATERIAL ENGINEERING

FAKULTA TEXTILNÍ - PRACOVNÍK VÝZKUMU PRO KATEDRU NETKANÝCH TEXTILIÍ A NANOVLÁKENNÝCH MATERIÁLŮ

FACULTY OF TEXTILE ENGINEERING - JUNIOR RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF NONWOVENS AND NANOFIBROUS MATERIALS

FAKULTA TEXTILNÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU PRO KATEDRU MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

FACULTY OF TEXTILE ENGINEERING - JUNIOR RESEARCHER AT THE DEPARTMENT OF MATERIAL ENGINEERING

FAKULTA STROJNÍ - DOCENT NA KATEDŘE VOZIDEL A MOTORŮ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - ODBORNÝ ASISTENT S VĚDECKOU HODNOSTÍ/ODBORNÝ ASISTENT/ASISTENT


FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ - ODBORNÝ ASISTEN S VĚDECKOU HODNOSTÍ/ODBORNÝ ASISTENT/ASISTENT - Rozhodnutí ze dne 22.1.2018


FAKULTA STROJNÍ - DOCENT/ODBORNÝ ASISTENT S VĚDECKOU HODNOSTÍ NA KATEDŘE VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A AUTOMATIZACE, DOCENT NA KATEDŘE MECHANIKY, PRUŽNOSTI A PEVNOSTI - Jmenování výběrové komise ze dne 23.1.2018

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ODBORNÝ ASISTENT S VĚDECKOU HODNOSTÍ NA KATEDRU SOCIÁLNÍCH STUDIÍ A SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY - Jmenování výběrové komise + Rozhodnutí ze dne 19.1.2018

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ - ODBORNÝ ASISTENT NEBO ODBORNÝ ASISTENT S VĚDECKOU HODNOSTÍ NA KATEDRU FYZIKY - Jmenování výběrové komise + Rozhodnutí ze dne 19.1.2018

FAKULTA STROJNÍ - DOCENT NA KATEDŘE MECHANIKY, PRUŽNOSTI A PEVNOSTI A DOCENT NA KATEDŘE VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A AUTOMATIZACE - Jmenování výběrové komise ze dne 23.1.2018

FAKULTA STROJNÍ - DOCENT NA KATEDŘE MECHANIKY, PRUŽNOSTI A PEVNOSTI A DOCENT NA KATEDŘE VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A AUTOMATIZACE - Rozhodnutí ze dne 7.2.2018