Věda a výzkum

Vědecká, výzkumná a tvůrčí činnost představuje jeden z pilířů naší existence. Jsme opravdu dobří v aplikovaném výzkumu – získali jsme kolem 170 patentů za posledních 20 let. Naše patenty patří k nejcitovanějším v republice, ve studii Think-tanku IDEA/2019 jsme ze všech českých univerzit a firem na pátém místě v počtu citací patentů.

Máme dlouhou tradici v materiálovém, strojním a textilním inženýrství. Poslední dobou se rychle rozvíjíme i v moderních oblastech nanomateriálů, nanotechnologií, robotiky, automatizace i biotechnologií. Jsme světovou kolébkou průmyslové výroby nanovláken.

Kromě tradičních, technicky zaměřených oblastí rychle rozvíjíme své aktivity i v přírodních a ekonomických vědách – matematice, ekonomii, pedagogice a dalších. Vedle aplikovaného posilujeme i základní výzkum. Ostatně přesvědčte se sami:

Máme vlastní špičkové výzkumné a vývojové centrum – Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI). S Fraunhoferovým institutem pro výzkum silikátů (ISC) jsme založili Centrum excelence zaměřené na nanomateriály pro biotechnologie, lékařství, telekomunikace a výrobu a ukládání energie.

Kromě externích zdrojů podporujeme vědu a výzkum také interními grantovými programy.

Výsledky

Z našich vědeckých a výzkumných aktivit vzešla celá řada publikací – knih, časopiseckých článků, příspěvků ve sbornících a dalších. O patentech a užitných vzorech už jsme se zmiňovali. Vše najdete v databázi publikací.

Nechceme dělat výzkum do šuplíku, klademe důraz na aplikovatelnost a transfer našich výsledků do praxe. Proto jsme založili The University Company TUL