Oblasti výzkumu

Ve své vědecké a výzkumné činnosti se věnujeme následujícím oblastem. Přehled je uspořádán podle manuálu Frascati, kliknutím můžete jednotlivé oblasti otevřít či zavřít. Najdete zde názvy našich součástí, které se danou problematikou zabývají, a kontaktní adresy. Pokud by vás zajímaly podrobnosti nebo máte zájem s námi v dané oblasti spolupracovat, neváhejte kontaktovat uvedeného pracovníka.

1 – přírodní vědy
1.1 – matematika
1.2 – počítačové vědy a informatika
1.3 – fyzikální vědy
1.4 – chemické vědy
1.5 – vědy o Zemi a příbuzné vědy životního prostředí
1.6 – biologické vědy
1.7 – ostatní přírodní vědy
2 – inženýrství a technologie
2.1 – stavební inženýrství
2.2 – elektrotechnika, elektonické inženýrství, informační inženýrství
2.3 – strojní inženýrství
2.4 – chemické inženýrství
2.5 – materiálové inženýrství
2.6 – lékařské inženýrství
2.7 – environmentální inženýrství
2.8 – environmentální biotechnologie
2.9 – průmyslová biotechnologie
2.10 – nanotechnologie
2.11 – ostatní inženýrství a technologie
3 – lékařské a zdravotní vědy
3.1 – základní lékařství
3.2 – klinické lékařství
3.3 – zdravotnické vědy
3.4 – lékařské biotechnologie
5 – sociální vědy
5.1 – psychologie a kognitivní vědy
5.2 – ekonomie a podnikání
5.3 – vzdělávání
5.4 – sociologie
5.6 – politické vědy
5.7 – sociální a ekonomická geografie
5.9 – ostatní sociální vědy
6 – humanitní vědy a umění
6.1 – historie a archeologie
6.2 – jazyky a literatura
6.3 – filosofie, etika a náboženství
6.4 – umění (umění, dějiny umění, scénické umění, hudba)
6.5 – jiné humanitní vědy