Harmonogram výuky

Akademický rok 2022/2023

Zahájení akademického roku5. 9. 2022
Ukončení akademického roku3. 9. 2023
Bez výuky, avšak se jedná o termín pro konání povinných praxí a příprav apod.5. 9. 2022 –23. 9. 2022
Rektorský den5. 5. 2023
Poslední termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2021/20229. 9. 2022
Poslední termín pro podání žádosti o povolení třetího zapsání předmětu16. 9. 2022
Poslední termín pro splnění studijních povinností za první semestr studia3. 2. 2023
Poslední termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2022/202331. 8. 2023

Zimní semestr

Výuka26. 9. 2022 – 23. 12. 2022
Zimní prázdniny27. 12. 2022 – 30. 12. 2022
Zkouškové období2. 1. 2023 – 3. 2. 2023
Období bez zkoušení a promocí6. 2. 2023 – 24. 2. 2023
Státní závěrečné zkoušky16. 1. 2023 – 3. 2. 2023
Předběžný termín konání promocístanoví děkan

Letní semestr

Výuka27. 2. 2023 – 2. 6. 2023
Zkouškové období5. 6. 2023 – 7. 7. 2023
Státní závěrečné zkoušky5. 6. 2023 – 23. 6. 2023,
21. 8. 2023 – 1. 9. 2023
Předběžný termín konání promocí26. 6. 2023 – 14. 7. 2023,
8. 9. 2023
Letní prázdniny10. 7. 2023 – 31. 8. 2023
Výuka v závěrečném roce studiastanoví děkan

Zápis

Termín zápisu určí děkan fakulty v rozmezí od 5. 9. 2022 do 23. 9. 2022.

Předběžný zápis

Akademický rok 2022/2023letní semestr 2022/2023
FP, FUA, FZS4. 6. 2022 8:00–15:5921. 1. 2023 8:00–15:59
FT, EF4. 6. 2022 16:00–23:5921. 1. 2023 16:00–23:59
FS, FM5. 6. 2022 8:00–15:5922. 1. 2023 8:00–15:59
Všichni studenti5. 6. 2022 16:00 až 3. 7. 2022 23:59,
27. 8. 202218. 9. 2022
21. 1. 2023 16:00 až 19. 2. 2023 23:59
Uchazeči přijatí v zářído 23. 9. 2022

Předběžný zápis provedou studenti bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů všech fakult prezenční i kombinované formy studia.

Studenti doktorských studijních programů se řídí pokyny fakulty, na které studují.

Studenti si mohou zapsat nebo odepsat předměty na příslušný semestr. Bez zapsání předmětu v IS STAG není možné předmět zakončit (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška).