Harmonogram výuky

Akademický rok 2021/2022

Zahájení akademického roku1. 9. 2021
Ukončení akademického roku4. 9. 2022
Bez výuky1.–24. 9. 2021
Rektorský den6. 5. 2022
Poslední termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2020/202117. 9. 2021
Poslední termín pro podání žádosti o povolení třetího zapsání předmětu17. 9. 2021
Poslední termín pro splnění studijních povinností za první semestr studia18. 2. 2022
Poslední termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2021/20229. 9. 2022

Zimní semestr

Výuka27. 9. 2021 – 14. 1. 2022
Zimní prázdniny20. 12. 2021 – 31. 12. 2021
Zkouškové období17. 1. 2022 – 18. 2. 2022
Státní závěrečné zkoušky17. 1. 2022 – 4. 2. 2022
Předběžný termín konání promocí14. 2. 2022 – 18. 2. 2022

Letní semestr

Výuka21. 2. 2022 – 27. 5. 2022
Zkouškové období30. 5. 2022 – 1. 7. 2022
Státní závěrečné zkoušky30. 5. 2022 – 17. 6. 2022,
22. 8. 2022 – 9. 9. 2022
Předběžný termín konání promocí27. 6. 2022 – 8. 7. 2022,
19. 9. 2022
Letní prázdniny4. 7. 2022 – 31. 8. 2022
Výuka v závěrečném roce studiastanoví děkan

Zápis

Termín zápisu určí děkan fakulty v rozmezí od 1. 9. 2021 do 24. 9. 2021.

Předběžný zápis

Akademický rok 2020/2021letní semestr 2020/2021
FP, FUA, FZS5. 6. 2021 8:00–15:5922. 1. 2022 8:00–15:59
FT, EF5. 6. 2021 16:00–23:5922. 1. 2022 16:00–23:59
FS, FM6. 6. 2021 8:00–15:5923. 1. 2022 8:00–15:59
Všichni studenti6. 6. 2021 16:00 až 4. 7. 2021 23:59,
28. 8. 202119. 9. 2021
23. 1. 2022 16:00 až 20. 2. 2022 23:59
Uchazeči přijatí v zářído 24. 9. 2021

Předběžný zápis provedou studenti bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů všech fakult prezenční i kombinované formy studia.

Studenti doktorských studijních programů se řídí pokyny fakulty, na které studují.

Studenti si mohou zapsat nebo odepsat předměty na příslušný semestr. Bez zapsání předmětu v IS STAG není možné předmět zakončit (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška).

Akademický rok 2022/2023

Zahájení akademického roku5. 9. 2022
Ukončení akademického roku3. 9. 2023
Bez výuky, avšak se jedná o termín pro konání povinných praxí a příprav apod.5. 9. 2022 –23. 9. 2022
Rektorský den5. 5. 2023
Poslední termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2021/20229. 9. 2022
Poslední termín pro podání žádosti o povolení třetího zapsání předmětu16. 9. 2022
Poslední termín pro splnění studijních povinností za první semestr studia17. 2. 2023
Poslední termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2022/202331. 8. 2023

Zimní semestr

Výuka26. 9. 2022 – 13. 1. 2023
Zimní prázdniny21. 12. 2022 – 3. 1. 2023
Zkouškové období16. 1. 2023 – 17. 2. 2023
Státní závěrečné zkoušky16. 1. 2023 – 3. 2. 2023
Předběžný termín konání promocí13. 2. 2023 – 18. 2. 2023

Letní semestr

Výuka20. 2. 2023 – 26. 5. 2023
Zkouškové období29. 5. 2023 – 30. 6. 2023
Státní závěrečné zkoušky29. 5. 2023 – 16. 6. 2023,
21. 8. 2023 – 1. 9. 2023
Předběžný termín konání promocí26. 6. 2023 – 7. 7. 2023,
8. 9. 2023
Letní prázdniny1. 7. 2023 – 31. 8. 2023
Výuka v závěrečném roce studiastanoví děkan

Zápis

Termín zápisu určí děkan fakulty v rozmezí od 5. 9. 2022 do 23. 9. 2022.

Předběžný zápis

Akademický rok 2022/2023letní semestr 2022/2023
FP, FUA, FZS4. 6. 2022 8:00–15:5921. 1. 2023 8:00–15:59
FT, EF4. 6. 2022 16:00–23:5921. 1. 2023 16:00–23:59
FS, FM5. 6. 2022 8:00–15:5922. 1. 2023 8:00–15:59
Všichni studenti5. 6. 2022 16:00 až 3. 7. 2022 23:59,
27. 8. 202218. 9. 2022
21. 1. 2023 16:00 až 19. 2. 2023 23:59
Uchazeči přijatí v zářído 23. 9. 2022

Předběžný zápis provedou studenti bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů všech fakult prezenční i kombinované formy studia.

Studenti doktorských studijních programů se řídí pokyny fakulty, na které studují.

Studenti si mohou zapsat nebo odepsat předměty na příslušný semestr. Bez zapsání předmětu v IS STAG není možné předmět zakončit (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška).