Univerzitní doktorská škola

Univerzitní doktorská škola centrálně zajišťuje vzdělávání doktorandů pomocí souboru přednášek a seminářů, na kterých jsou studentům doktorských studijních programů představeny a prezentovány příklady dobré praxe z hlediska etiky vědecké práce, tvorby textů, citací, akademického psaní, apod.

Cílem Univerzitní doktorské školy je zvýšení znalostí a dovedností doktorandů a zvýšení kvality závěrečných doktorských prací.

Dotazy k Univerzitní doktorské škole zasílejte na adresu petra.vokurkova@tul.cz.

1. Výjezdní semináře

Výjezdní semináře probíhají 2x ročně mimo areál TUL, obvykle v dubnu a listopadu daného roku. Primárně jsou určeny pro studenty prvních ročníků doktorských studijních programů, ale zúčastnit se mohou i studenti vyšších ročníků. Výjezdního semináře se student může zúčastnit pouze jednou.

Semináře jsou zaměřeny na etické otázky vědecké práce, praktické dovednosti při psaní vědeckých dokumentů a publikací, rešerše, proces publikování a problematiku výběru vhodného časopisu dle zaměření práce.

Nejbližší termín: 8. – 10.11. 2023

2. Kurzy akademického psaní

Akademické psaní je styl psaní textů, používaný na univerzitách, vysokých školách a v odborných publikacích. Používá se při psaní odborných textů, publikací, článků, v knihách a v závěrečných pracích.

Kurz akademického psaní vás provede celým procesem tvorby textu, seznámí vás se zásadami z hlediska obsahu, struktury a stylu odborného textu včetně jejich praktického procvičení.

Kurz probíhá v angličtině ve třech na sebe navazujících blocích. Čas 9:00 – 12:00 a 12:30 – 14:00 hodin.

Nejbližší termín: 20.11.2023; 27.11.2023; 4.12.2023

Formulář pro přihlášení

      Studenti