Co je STAG

IS/STAG je doslova a do písmene Informační Systém STudijní AGendy, který slouží k evidenci studentů a absolventů univerzity a jejich semestrálních i závěrečných prací. 

Ve STAGu si vytváříte rozvrhové akce pro daný semestr, zapisujete se na zkouškové termíny, hodnotíte jednotlivé předměty, kontrolujete si plnění podmínek studia nebo se zapisujete do studia na další akademický rok.

Pozor změna! Od 6. ledna 2022 se budete do IS/STAG přihlašovat pomocí centrální autentizace Shibboleth, stejně jako třeba do menzy.

Mezi studenty se postupně vžil termín „stagová párty“, čímž označují chvíli, kdy se STAG otevře pro předzápis předměntů na další akademický rok a v jednu chvíli u něj sedí v podstatě všichni studenti TUL.

Předzápis

Předběžným zápisem předmětů (dále jen předzápis) si volíte svůj osobní studijní plán (určuje, jaké předměty budete v následujícím akademickém roce studovat) a zároveň si vytváříte svůj rozvrh  (z nabízených možností si vybíráte, kdy budete studovat). Provedení předzápisu je povinné. Bez zápisu předmětů do IS/STAG nebudete moci v daném semestru předmět uzavřít (zápočtem, klasifikovaným zápočetem, zkouškou) a získat kredity. Prvákům předzapíše předměty studijní oddělení, ve vyšším ročníku už si provádíte předzápis sami, a to v období určeném harmonogramem na příslušný akademický rok.

Předzápis podle jednotlivých předmětů: můžete si zapsat jakýkoliv předmět z nabídky předmětů celé univerzity.

Předzápis podle studovaného oboru: můžete si zapsat rozvrhové akce předmětů, které jsou doporučeny vaším studijním plánem, a další volitelné předměty.

Počet vypsaných rozvrhových akcí a počet studentů, kteří si mohou předmět nebo rozvrhovou akci zapsat, určuje katedra, která předmět zajišťuje.

Časté problémy

Do aplikace předzápis se přihlásím, ale předměty si nemohu zapsat.

Zkontrolujte, zda máte povolen předzápis. Pokud není uveden termín standardního předzápisu, obraťte se na studijní referentku své fakulty, aby Vám přiřadila skupinu předzápisu. Pokud není aktuální datum v intervalu standardniho předzápisu, není momentálně předzápis povolen.

Nedaří se mi zapsání/odepsání rozvrhové akce pro vybraný předmět.

Pokud má předmět cvičení i přednášku, musíte si zapsat  / odepsat oba typy rozvrhových akcí.

Chci si zapsat předmět a systém mi jej v seznamu předmětů v daném bloku nenabízí.

Předmět není ve STAGu zařazen do Vašeho studijního plánu. Pokud si zapisujete předmět nad rámec vašeho studijního plánu, použijte možnost  zápisu jednotlivých předmětů, jinak kontaktujte studijní oddělení vaší fakulty.

Předmět má malou kapacitu, už se na něj nemohu zapsat.

Nastavení kapacit předmětu i jednotlivých rozvrhových akcí je záležitost kateder. Pro objasnění kontaktujte katedru, která zajištuje výuku předmětu.

Technické problémy

V případě technických problémů se obracejte na uis@tul.cz