Pro studenty

Studium na TUL

Studium na naší univerzitě je řízeno harmonogramem výuky. Je založeno na kreditním systému – plněním předmětů získáváte kredity a pro úspěšné studium jich musíte shromáždit stanovený počet. Pravidla stanoví studijní a zkušební řád, vše je evidováno elektronicky v informačním systému STAG.

Vašim hlavním partnerem je studijní oddělení fakulty, kde vyřizujete administrativu a kde se můžete případně zeptat či poradit. Kromě něj máte k dispozici různé služby, jako je poradenství, software, ale třeba i školka, pokud již máte potomstvo.

Průvodce pro nové doktorandy
TUL Survival Kit pro prváky

Jste tu noví?

Připravili jsme pro vás materiály, které vám pomohou se rozkoukat:

Pro doktorandy

Peníze

Jako akademici jsme samozřejmě povzneseni nad hmotné statky, ale tak úplně ze vzduchu se žít nedá…

Za pozornost určitě stojí stipendia, kterými si můžete vylepšit rozpočet. Kromě prospěchového za výborné výsledky studia jsou k dispozici i stipendia sociální či ubytovací. A když už je řeč o penězích, jsou tu i nějaké poplatky. Aneb neprotahujte si studium víc než o rok, jinak to bude drahé.

Zakončení studia

V posledním ročníku studia vás čeká zpracování závěrečné práce – bakalářské nebo diplomové. V ní prokážete své schopnosti ve studovaném oboru. Nepodceňujte ji. Až jednou uděláte kariéru, novináři si ji najdou (závěrečné práce jsou ze zákona veřejné) a budou v ní rýpat. Tak ať mají na co koukat.

Po odevzdání závěrečné práce už jen složíte státní závěrečnou zkoušku a můžete si užít promoce a zapsat se do klubu absolventů. Pokud dosáhnete mimořádných výsledků, můžete získat i některou z udělovaných cen.