Centrum dalšího vzdělávání

V Centru dalšího vzdělávání poskytujeme vzdělání nad rámec běžného vysokoškolského studia, a to jak pro externí, tak interní frekventanty. Aktivity centra lze rozdělit do tří základních oblastí:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je klíčovou složkou profesního rozvoje pedagogů. Centrum dalšího vzdělávání má v této oblasti bohatou tradici, první kurzy nabídlo v roce 1993. Současná nabídka akreditovaných kurzů DVPP se vedle pedagogicky a pedagogických věd zaměřuje i na speciální pedagogiku. Kurzy jsou určeny pro řadu pedagogických profesí – učitele středních, základních i mateřských škol, vychovatele a odborné poradce.

Univerzita třetího věku

Henry Ford řekl „Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.“ Je-li vám přes padesát a chcete zůstat mladí, můžete zkusit kurzy naší Univerzity třetího věku. Nabídka témat je široká – jazyky, výtvarné umění, informační technologie, kultura, historie, životní prostředí, pohybové aktivity a další.

Kurzy pro zaměstnance a studenty TUL

Tato část aktivit Centra dalšího vzdělávání je orientována dovnitř univerzit Umožňuje našim zaměstnancům a studentům rozšířit si své znalosti ve vybraných oblastech. Nejaktivnější je Vnitřní jazyková škola TUL, která nabízí výuku šesti světových jazyků – angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny. Vedle ní je v nabídce i kurz vysokoškolské pedagogiky.