Kariéra na TUL

Informace o volných místech a výběrových řízeních.

Hledáme

Níže najdete přehled o volných místech, pro která aktuálně hledáme zaměstnance:

Probíhající a ukončená výběrová řízení

Informace pro uchazeče

K přihlášce do výběrového řízení akademických pracovníků musí být přiloženy následující listinné dokumenty :

  • stručný životopis,
  • stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti,
  • seznam publikací s případnými ohlasy,
  • doklady o odborné způsobilosti, případně hodnocení z předchozího pracoviště,
  • doklady o ukončeném vzdělání a členství v odborných společnostech.

Odhlásit se

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Přihlášku na vypsaná pracovní místa zašlete dle termínů uvedených u každého výběrového řízení na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

nebo e-mail: volnamista@tul.cz

Průvodce pro nové zaměstnance