Zaměstnanecké benefity

Technická univerzita byla založena před 68 lety a je prestižní vzdělávací institucí s mezinárodním renomé, která spolupracujeme přibližně s 200 podobně zaměřenými institucemi po celém světě. Zaměstnáváme přes 1200 zaměstnanců a jsme jedním z největších zaměstnavatelů Libereckého kraje. Poskytujeme silné, stabilní pracovní zázemí a moderní pracovní prostředí s možností osobního a kariérního růstu. Naším cílem je mít vysoce kvalifikované a motivované zaměstnance, kterým nabízíme řadu nadstandardních zaměstnaneckých výhod.


Dovolená navíc 2 týdny

Zaměstnanci mají nárok na 6 týdnů dovolené, akademičtí pracovníci na 8 týdnů dovolené.


Sport a zdraví

Zdarma plavání pro zaměstnance v Bazénu Liberec

Zaměstnavatel v případě volné kapacity umožňuje zaměstnancům a bývalým zaměstnancům (nevztahuje se na rodinné příslušníky či doprovod), kteří na TUL pracovali v pracovním poměru do odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně minimálně po dobu 5 let, využívat zdarma pro rekondici a rehabilitaci školní zařízení a služby Akademického sportovního centra. Jedná se o tyto aktivity:

 1. cvičení na pravidelných aktivitách s instruktorem,
 2. využití posilovny (v provozní době dle rozvrhu posilovny),
 3. využití sauny (v provozní době dle rozvrhu sauny),
 4. využití tělocvičen (sportovní haly a aerobní sály v době provozu),
 5. využití tenisové nafukovací haly s umělým povrchem (v provozní době dle rozvrhu nafukovací haly, max. 2 hod. denně),
 6. využití tenisových antukových kurtů (v provozní době antukových kurtů),
 7. fotbalového hřiště s umělou trávou (v provozní době).

Další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách Akademického sportovního centra.

Další vzdělávání a kurzy

Kurzy poskytované Technickou univerzitou v Liberci jsou zveřejňovány na webu skoleni.tul.cz. Jedná se zejména o školení IT dovedností, měkkých dovedností, odborných školení vztahujících se k vykonávané práci a podobně. Další kurzy za účelem rozvoje zaměstnanců mohou zaměstnanci dle aktuální nabídky absolvovat v rámci projektu ROLIZ.

Univerzita třetího věku – zaměstnanci TUL a bývalí zaměstnanci, jejichž pracovní poměr na univerzitě trval déle než 3 kalendářní roky, mají nárok na 50% slevu z poplatku za studium (kontakt: Mgr. Jitka Pacltová).

Univerzita volného času – volitelné krátkodobé kurzy, jednorázové přednášky, semináře zaměřené zejména pro rodiče přednostně nabízíme zaměstnancům TUL. Příkladem je kurz první pomoci pro rodiče, fotografování dětí, řešení krizových situací ve výchově, zdravotní tělocvik apod.

Vnitřní jazyková škola – určeno pouze zaměstnancům a studentům TUL (kontakt: Mgr. Jitka Pacltová).

Kurz vysokoškolské pedagogiky – určeno pedagogickým pracovníkům a doktorandům TUL (kontakt: Ing. Marie Židů).

Kurzy v rámci „Dětské univerzity“ – speciální zájmové kurzy pro veřejnost, zejména pro děti zaměstnanců TUL.


Stravování

Dotovanou stravu v menzách TUL poskytujeme:

 • zaměstnancům v pracovním poměru
 • zaměstnancům s DPČ a DPP
 • bývalým zaměstnancům, kteří před odchodem do starobního nebo invalidního důchodu 3. stupně pracovali v pracovním poměru na TUL min. 5 let. Bývalí zaměstnanci se musí prokázat v menze potvrzením o zaměstnání z Personálního oddělení TUL.

Objednávkový systém je na: https://menza.tul.cz/.

Podrobná pravidla pro poskytování stravování jsou uvedena v Kolektivní smlouvě a Dohodě o poskytování péče zaměstnancům TUL. Případné dotazy zodpoví zaměstnanci Personálního oddělení.


Péče o děti

Mateřská škola – celodenní péče o děti zaměstnanců (rodičů a prarodičů) nebo studentů TUL. Provozovatelem je Mgr. Ivana Honsnejmanová. Pravidla pro zapsání dětí do univerzitní mateřské školy jsou uvedena ve Směrnici pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Dětský koutek – forma krátkodobého hlídání dětí zaměstnanců a studentů zejména batolecího věku. Pravidla pro zapisování dětí a další informace jsou uvedeny na koutek.fp.tul.cz.

V rámci „Otevřené univerzity“ Dětská univerzita nebo tábor pro talentované děti, Dětská letní univerzita, příp. další odborné kurzy pro děti, více informací na: Nabídka aktivit (tul.cz)


Ubytování

Ubytování poskytujeme zaměstnancům zpravidla na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, nejdéle po dobu trvání pracovněprávního vztahu. Ubytování je přidělováno dle pořadníku a dle kapacity. Přihlášení do pořadníku a další informace jsou na k dispozici na Personálním oddělení, kontakt: Petra Bergmanová nebo Ing. Alena Šírková.

Ubytovna v Dolním Hanychově – Pokoje jsou situovány jako buňky, tzn. 2 vybavené pokoje mají společné sociální zařízení, kuchyňka je k dispozici na patře. V ceně ubytování je výměna ložního prádla. Ubytovna má k dispozici prádelnu a sušárnu

Ubytovací zařízení v budově P, Komenského ul. – 3 ubytovací jednotky jsou přednostně poskytovány zaměstnancům Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Každá ubytovací jednotka je vybavena nábytkem, pračkou, má samostatné sociální zařízení a kuchyňku.

Ubytovací zařízení v Brožíkově ul. č.p. 376 – 5 ubytovacích jednotek, které jsou přednostně poskytovány zahraničním vědcům a akademickým pracovníkům nebo zahraničním expertů, a to formou krátkodobého pobytu na TUL, cca v délce 5 měsíců. O ubytování zaměstnance v tomto zařízení rozhoduje rektor TUL na základě žádosti vedoucího pracoviště, na které bude zahraniční expert zařazen. Velikost pokojů a jejich cena je stanovena v ceníku. Každá ubytovací jednotka je vybavena nábytkem, pračkou, má samostatné sociální zařízení a vybavenou kuchyňku.

Dům vědců v Hálkově ulici – nevybavený pokoj o rozloze 14 m2, společné sociální zařízení pro 6 pokojů, kuchyňka společná pro 6 pokojů.

Domovnické a ostatní zaměstnanecké byty v Liberci.

Ubytování na kolejích TUL – kontakt na ubytovací službu: Ing. Veronika Dvořáková.

Podrobné informace o ubytování pro zaměstnance a ceníky jsou uvedeny na intranetu v sekci ubytování.


Penzijní a životní pojištění

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění může získat zaměstnanec, kterému byl přiznán mzdový příplatek podle Čl. 10 odst. 1 písm. a) až d) Vnitřního mzdového předpisu (tzn. základní, osobní, projektový) a tento mzdový příplatek je dlouhodobého charakteru.


Právní poradenství

Zaměstnancům v pracovním poměru poskytujeme bezplatné právní konzultace v rámci právní poradny.


Ombudsman – ochránce práv zaměstnanců a studentů

Zaměstnanci a studenti se mohou obrátit na ombudsmana Ing. Petra Pavlíka, Ph.D. v případě pochybností o dodržování práv a postupů na univerzitě v těchto oblastech:

 • rovný přístup
 • diskriminace
 • sexuální obtěžování
 • šikana
 • vyhoření


Identifikační karta zaměstnance, ITIC

 • zaměstnanecká karta a ITIC průkaz je v souladu s konceptem Městské čipové karty města Liberec, lze ji zároveň využít např. v rámci služeb Dopravního podniku města Liberce a Jablonce
 • identifikační průkaz ITIC slouží jako mezinárodně platný průkaz, na který akademičtí pracovníci mohou získat mnoho slev např. v oblasti cestování, kultury a stravování (podrobnosti na http://www.isic.cz.)


MultiSport

Díky kartě Multisport můžete využít široké nabídky sportovních zařízení nebo on-line cvičení

 • MultiSport nabízí více než 260 druhů aktivit 
 • Široké možnosti pro pohyb a relaxaci po celý rok na více než 2 500 místech po celém Česku a Slovensku. Kompletní seznam aktivit najdete na www.multisport.cz
 • Každý den neomezeně nabídek v MultiClubu – – získáte další slevy na relaxační procedury, kurzy, kosmetické služby, ve zdravotnických zařízeních, a dokonce v řadě obchodů se sportovními potřebami či zdravou výživou.
 • Pokud se pomocí Vaší karty zaregistrujete na portál My MultiSport, máte možnost cvičit podle videí s profesionálními lektory online a to neomezeně, ať už jste kdekoliv.

Více informací o nabídce aktivit najdete na intranetu TUL.


Zvýhodněné telefonní tarify pro zaměstnance

Zaměstnanci mohou získat zvýhodněné telefonní a datové tarify T-Mobile pro sebe i své rodinné příslušníky.


Praktický lékař v areálu TUL

Zaměstnanci mají možnost registrace u praktických lékařek pracovnělékařské služby TUL. Lékařky hovoří i anglicky.


Google účet zaměstnance TUL

Každý zaměstnanec má automaticky vytvořen zaměstnanecký účet na Googlu (https://www.google.cz/), přes který může plánovat schůzky, on-line setkání, sdílet dokumenty apod.


IT podpora

IT podpora na TUL je centrálně spravována Oddělením informačních systémů (https://liane.tul.cz/cz).

Zaměstnanci mají k dispozici některé programy, jejichž multilicencemi či zvýhodněnými nákupními podmínkami TUL disponuje. Jejich přehled najdete na stránce Software.

Ostatní síťové služby a návody viz https://liane.tul.cz/cz/uzivatel.


Univerzitní knihovna a přístupy k informačním zdrojům

Univerzitní knihovna poskytuje řadu odborných služeb. Mezi nejrozšířenější službu patří půjčování dokumentů. V UKN si nemusíte půjčit nutně knihy, ale také e-knihy, audioknihy, časopisy, společenské hry a mnoho dalších. Podporuje také vědeckou práci, výzkum a publikování.


Mikrofiltrovaná, perlivá a neperlivá voda do vlastní lahve

TUL se snaží přispět k ochraně životního prostředí omezením plastů v oběhu a ochraně zdraví svých zaměstnanců omezením pití nezdravých nápojů a zajištěním pitného režimu nabídkou čisté vody. Proto souhlasila s rozšířením instalace filtračních zařízení, která dodávají kvalitní mikrofiltrovanou perlivou i neperlivou pitnou vodu bez zbytečných plastů a toxických látek.


Dárkové předměty TUL

Dárkové propagační předměty TUL lze zakoupit v přízemí budovy F – Prodejna skript a kopírování – služby studentům (kontakt: Bc. Kateřina Grulišová, tel: 3190). Viz katalog předmětů.


Ostatní

 • Pracoviště vybavená moderní technikou, moderní pracovní prostředí a vybavení.
 • Dobrá dopravní dostupnost (zastávka MHD a tramvaje), parkoviště a krytá stání pro kola.
 • Vedení bankovního konta u ČSOB pro zaměstnance TUL zdarma, příp. poskytnutí zvýhodněného úvěru nebo půjčky pro zaměstnance TUL (je nutné předložit potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání).


Nabídky pro zaměstnance

Nabídku externích partnerů ORANGE OPTIK, KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ, CK ALEXANDRIA, DATART a CANIS SAFETY a. s., kteří nabízejí slevy nebo jiné zvýhodněné služby pro zaměstnance naleznete na intranetu v sekci nabídky pro zaměstnance TUL.