Výplatní termíny a zaměstnanecké benefity

Výplatní termíny

Zaměstnanecké benefity

Sport a zdraví

Zdarma plavání pro zaměstnance v jedné dráze velkého bazénu v Bazénu Liberec, a to pouze v těchto hodinách:

 • Úterý 7.00–8.00 hod a 18.00–19.00 hod.
 • Čtvrtek 19.00–20.00 hod.

Ve dnech státních svátků je provoz omezen stanovenou provozní dobou bazénu. Zaměstnanec se při příchodu musí prokázat zaměstnaneckou nebo ITIC kartou. Mimo uvedený rozvrh platí pro zaměstnance běžný ceník Bazénu Liberec.

Zaměstnavatel v případě volné kapacity umožňuje zaměstnancům a bývalým zaměstnancům (nevztahuje se na rodinné příslušníky či doprovod), kteří na TUL pracovali v pracovním poměru do odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně minimálně po dobu 5 let, využívat zdarma pro rekondici a rehabilitaci školních zařízení a služeb Akademického sportovního centra. Jedná se o tyto aktivity:

 1. cvičení na pravidelných aktivitách s instruktorem,
 2. využití posilovny (v provozní době dle rozvrhu posilovny),
 3. využití sauny (v provozní době dle rozvrhu sauny),
 4. využití tělocvičen (sportovní haly a aerobní sály v době provozu),
 5. využití tenisové nafukovací haly s umělým povrchem (v provozní době dle rozvrhu nafukovací haly, max. 2 hod. denně),
 6. využití tenisových antukových kurtů (v provozní době antukových kurtů),
 7. fotbalového hřiště s umělou trávou (v provozní době).

Další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách Akademického sportovního centra.

Zaměstnanci se prokazují v příslušném zařízení kartou zaměstnance. Bývalí zaměstnanci musí v příslušném zařízení prokázat, že pracovali na TUL (nejlépe potvrzením z Personálního oddělení), příp. předložit svoji bývalou zaměstnaneckou kartu. Využití školních zařízení v rámci uvedených zaměstnaneckých benefitů je možné pouze za účelem vlastní rekondice a rehabilitace, nikoliv pro činnosti jiného charakteru.

Zaměstnanec se může registrovat u lékařů pracovnělékařské služby pokysktované TUL. Jedná se o tyto praktické lékaře:

 • MUDr. Dagmar Švorcová (kontakt: 485 359 262)
 • MUDr. Petra Lajžnerová (kontakt: 607 888 930)

Další vzdělávání a kurzy

Kurzy poskytované Technickou univerzitou v Liberci jsou zveřejňovány na webu skoleni.tul.cz.Jedná zejména o školení IT dovedností, měkkých dovedností, odborných školení vztahujících se k vykonávané práci a podobně. Další kurzy za účelem rozvoje zaměstnanců mohou zaměstnanci dle aktuální nabídky absolvovat v rámci projektu ROLIZ.

Univerzita třetího věku – zaměstnanci TUL a bývalí zaměstnanci, jejichž pracovní poměr na univerzitě trval déle než 3 kalendářní roky, mají nárok na 50% slevu z poplatku za studium (kontakt: Mgr. Jitka Pacltová).

Univerzita volného času – volitelné krátkodobé kurzy, jednorázové přednášky, semináře zaměřené zejména pro rodiče přednostně nabízíme zaměstnancům TUL. Příkladem je kurz první pomoci pro rodiče, fotografování dětí, řešení krizových situací ve výchově, zdravotní tělocvik apod.

Vnitřní jazyková škola – určeno pouze zaměstnancům a studentům TUL. Cena kurzu je stanovena podle počtu lidí ve skupině – 2.250,- Kč za semestr (kontakt: Ing. Marie Židů).

Kurz vysokoškolské pedagogiky – určeno pedagogickým pracovníkům a doktorandům TUL (kontakt: Ing. Marie Židů).

Kurzy v rámci „Dětské univerzity“ – speciální zájmové kurzy pro veřejnost, zejména pro děti zaměstnanců TUL.

Stravování

Dotovanou stravu v menzách TUL poskytujeme:

 • zaměstnancům v pracovním poměru, množství dotovaných jídel závisí na výši úvazku, při úvazku 50 % a více je počet dotovaných jídel roven počtu pracovních dní v měsíci,
 • zaměstnancům s DPČ a DPP, počet dotovaných jídel je stanoven na 4 dotovaná jídla za kalendářní měsíc,
 • bývalým zaměstnancům, kteří před odchodem do starobního nebo invalidního důchodu 3. stupně pracovali v pracovním poměru na TUL min. 5 let. Bývalí zaměstnanci se musím prokázat v menze potvrzením o zaměstnání z Personálního oddělení TUL.

Stravenkový paušál poskytujeme:

 • zaměstnancům dislokovaných pracovišť, kde není zaměstnavatel schopen zajistit stravovací zařízení, tzn. pracoviště v Jablonci nad Nisou, Dolním Hanychově, Doubí – Vesec,
 • zaměstnancům v nepřetržitém pracovním režimu podle rozvrhu směn, příp.zaměstnancům ve směnujících režimech, ve kterých není možné zajistit uvolnění zaměstnance z pracoviště za účelem stravování v menze. 

Objednávkový systém je na: https://menza.tul.cz/.

Účet strávníka si musíte osobně aktivovat při prvním přihlášení přes webové stránky menzy. Zaměstnanci mají pouze dvě možnosti nabití účtu, a to vložením hotovosti na pokladně v menze, nebo použitím platební brány menzy, tzn. platbu srážkou ze mzdy, kterou je ale nutné aktivovat přímo na pokladně menzy (Husova, Voroněžská, Harcov). S sebou si vezměte zaměstnaneckou kartu. Bezhotovostní úhradu lze využít v menzách a kantýnách TUL.

Podrobná pravidla pro poskytování stravování jsou uvedena v Kolektivní smlouvě a Dohodě o poskytování péče zaměstnancům TUL. Případné dotazy zodpoví zaměstnanci Personálního oddělení.

Děti

Mateřská škola – celodenní péče o děti zaměstnanců (rodičů a prarodičů) nebo studentů TUL. Provozovatelem je Mgr. Ivana Honsnejmanová. Pravidla pro zapsání dětí do univerzitní mateřské školy jsou uvedena ve Směrnici pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Přihláška do mateřské školy.

Dětský koutek – forma krátkodobého hlídání dětí zaměstnanců a studentů zejména batolecího věku. Pravidla pro zapisování dětí a další informace jsou uvedeny na koutek.fp.tul.cz.

V rámci „Otevřené univerzity“ Dětská univerzita nebo tábor pro talentované děti, Dětská letní univerzita, příp. další odborné kurzy pro děti, více informací na: www.otevrenauniverzita.cz

Ubytování

Ubytování poskytujeme zaměstnancům zpravidla na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, nejdéle po dobu trvání pracovněprávního vztahu. Ubytování je přidělováno dle pořadníku a dle kapacity. Přihlášení do pořadníku a další informace jsou na k dispozici na Personálním oddělení, kontakt: Petra Bergmanová nebo Ing. Alena Šírková.

Ubytovna v Dolním Hanychově – pokoje 15 m2 za 2.250,- Kč/ měsíc, pokoje 20 m2 za 2.850,- Kč/ měsíc, možnost ubytování osoby blízké za 700,- Kč/ měsíc. V této ubytovně poskytujeme také krátkodobé ubytování v tzv. pendlerských pokojích, cena 80,- Kč/ noc.  Pokoje jsou situovány jako buňky, tzn. 2 vybavené pokoje mají společné sociální zařízení, kuchyňka je k dispozici na patře. V ceně ubytování je výměna ložního prádla. Ubytovna má k dispozici prádelnu a sušárnu

Ubytovací zařízení v budově P, Komenského ul. – 3 ubytovací jednotky jsou přednostně poskytovány zaměstnancům Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické – ubytovací jednotka A 43 m2 za 3.000,- Kč/ měsíc, ubytovací jednotka B 29 m2 za 2.000,- Kč/ měsíc, ubytovací jednotka C 39 m2 za 2.700,- Kč/ měsíc, možnost ubytování osoby blízké za 1.000,- Kč/ měsíc. Každá ubytovací jednotka je vybavena nábytkem, pračkou, má samostatné sociální zařízení a kuchyňku.

Ubytovací zařízení v Brožíkově ul. č.p. 376 – 5 ubytovacích jednotek, které jsou přednostně poskytovány zahraničním vědcům a akademickým pracovníkům nebo zahraničním expertů, a to formou krátkodobého pobytu na TUL, cca v délce 5 měsíců. O ubytování zaměstnance v tomto zařízení rozhoduje rektor TUL na základě žádosti vedoucího pracoviště, na které bude zahraniční expert zařazen. Velikost pokojů a jejich cena je stanovena v ceníku. Každá ubytovací jednotka je vybavena nábytkem, pračkou, má samostatné sociální zařízení a vybavenou kuchyňku.

Dům vědců v Hálkově ulici – nevybavený pokoj o rozloze 14 m2, společné sociální zařízení pro 6 pokojů, kuchyňka společná pro 6 pokojů, cena dle spotřeby energií cca 1.800,- Kč/ měsíc.

Domovnické a ostatní zaměstnanecké byty v Liberci.

Ubytování na kolejích TUL – kontakt na ubytovací službu: Ing. Veronika Dvořáková.

Penzijní a životní pojištění

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění může získat zaměstnanec, kterému byl přiznán základní příplatek, který není hrazen z finančních zdrojů projektů, grantů apod. Podrobná pravidla pro poskytování příspěvku jsou uvedena v Kolektivní smlouvě a Dohodě o poskytování péče zaměstnancům TUL.

Dárkové předměty TUL

Dárkové propagační předměty TUL lze zakoupit v přízemí budovy F – Prodejna skript a kopírování – služby studentům (kontakt: Bc. Kateřina Grulišová, tel: 3190). Viz katalog předmětů.

Právní poradenství

Zaměstnancům v pracovním poměru poskytujeme bezplatné právní konzultace v rámci právní poradny. Právní poradenství poskytuje Advokátní kancelář JUDr. Alexandr Šoljak, U Soudu 363/10, Liberec 2. Zaměstnanci v pracovním poměru si mohou individuálně domluvit schůzku na tel. 485 252 150 (další informace na www.spolak.cz).

ActivePass

Zaměstnanecký benefit v oblasti rodinných, sportovních, relaxačních a volnočasových aktivit. Více v informačním letáku, prezentaci firmy Sodexo a na adrese: www.activepass.cz

Ostatní

Vedení bankovního konta u ČSOB pro zaměstnance TUL zdarma, příp. poskytnutí zvýhodněného úvěru nebo půjčky pro zaměstnance TUL (je nutné předložit potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání).

Poradenství v Akademické poradně a centru podpory pro zaměstnance a studenty, např. psychologické, sociální, studijní, duchovní poradenství.

Nabídky pro zaměstnance

CANIS SAFETY a. s.

DATART