Podpora a poradenství

Záleží nám na tom, aby se vám u nás studovalo dobře, proto máte-li specifické potřeby nebo se náhle objevily překážky, které vám studium znemožňují, kontaktujte naši Akademickou poradnu a centrum podpory (APC). Pomohou vám v případě psychických či sociálních problémů nebo v případě zdravotního postižení.

Akademická poradna

Pokud se potýkáte se studijními problémy, máte potíže s volbou profesní orientace, řešíte osobní trable či krizové situace, využijte služeb Akademické poradny.

Nabízí:

  • psychologické poradenství – diagnostika specifických poruch učení, podpora při zvládání stresových stavů, pomoc při řešení studijních, vztahových či osobnostních problémů…
  • studijní poradenství – konzultace při volbě studijního programu, pomoc při řešení studijních problémů…
  • sociální poradenství – odborné poradenství v tíživých životních situacích, zapůjčení notebooku po dobu studia studentům s nárokem na sociální stipendium…
  • poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami – konzultace v případě zdravotních problémů či omezení, speciálně pedagogická a funkční diagnostika a poradenství…

Centrum podpory

Pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami je určeno Centrum podpory, které ve spolupráci s dalšími odděleními TUL zajišťuje přístupnost studia. Zde vám poskytnou veškeré informace např. o bezbariérovém ubytování, zajistí osobní a studijní asistenci, tlumočnický servis či individuální výuku. Podrobnější informace najdete na stránkách Centra.

Kariérové centrum

Cílem tohoto centra je pomoci vám zlepšit výchozí pozici pro úspěšné uplatnění na trhu práce – schopnost komunikovat, prezentovat se či orientovat se v informacích, které jsou pro vstup na trh práce potřebné. Poskytuje individuální poradenství zaměřené na:

  • profesní směřování – vytvoření kvalitního životopisu, motivačního i průvodního dopisu,
  • personalistiku,
  • výběr zaměstnání a kontakt s firmou,
  • podporu pro firmy s konkrétními požadavky na absolventa,
  • přípravu na vstupní pohovor, sebeprezentaci a další.

Podrobnosti a kontakty najdete na stránkách Kariérového centra.