Erasmus+

Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období let 2021 až 2027, který podporuje spolupráci a mobilitu. V jeho rámci lze financovat zahraniční studijní a pracovní pobyty našich studentů a zaměstnanců a příjezdy zahraničních studentů a pracovníků na naši univerzitu.

Užitečné odkazy

Program ERASMUS+ 2021/2027

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za jeden studijní cyklus (bakalářský, magisterský nebo doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je maximální dotace na studijní pobyt / praktickou stáž 24 měsíců.

Za výběrové řízení zodpovídá ECTS Koordinátor fakulty. Prioritou jsou studenti, kteří vyjíždějí poprvé.

TUL se v rámci programu ERASMUS+ zavazuje osobám se specifickými potřebami (tj. účastník, jehož osobní tělesný, duševní nebo zdravotní stav je takový, že jeho účast v projektu mobility by nebyla možná bez dodatečné finanční podpory) zajistit dodatečnou finanční podporu na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s jejich účastí na mobilitě. O tuto grantovou podporu je potřeba zažádat.

Prodloužení mobility

Studijní výjezd: Pokud student, který je na studijní mobilitě v zahraničí na zimní semestr, požádá o prodloužení na letní semestr do 31.12.2023 prostřednictvím žádosti adresované ERASMUS+ koordinátorovi, bude se k tomuto prodloužení nově vztahovat také navýšení stipendia. Jinak je prodloužení pobytu možné pouze se statusem Zero Grant.

Pracovní stáže: Pokud student, který je v zahraničí na pracovní stáži, požádá o prodloužení podáním žádosti nejpozději  jeden měsíc před ukončením své mobility, bude navýšení stipendia na tuto prodlouženou dobu podléhat rozhodnutí kanceláře ERASMUS+ na TUL. Toto rozhodnutí bude učiněno na základě stavu aktuálního čerpání celkového grantu z EU.

Důležité

V rámci hospodárnosti využití prostředků grantu ERASMUS+ je nutno zajistit minimalizaci případných ztrát s ohledem na riziko, které se dá předpokládat (např. lepší pojištění letenek, neplatit nájemné na mnoho měsíců dopředu, vždy mít potvrzení o platbě, smlouvu s ubytovatelem aj.). V případě nastalé vyšší moci nebude možné akceptovat čestná prohlášení a podobná neformální potvrzení.