Letní školy

Zahraniční oddělení TUL finančně podporuje výjezdy českých studentů bakalářských a magisterských programů TUL na letní školy (dále jen LŠ) v evropských zemích.

Kontaktní osoba

Hana Primas
E-mail: hana.primas@tul.cz
Tel.: 00420-485353907
Kancelář: budova G, 5. patro

Pravidla financování

Žádosti o financování účasti na LŠ, které splňují všechny náležitosti, se podávají průběžně. Hradí se skutečné náklady, které odpovídají poplatkům stanoveným pořádající organizací za účast do maximální výše 350EUR. Finanční podpora je poskytována pouze na LŠ pořádané v evropských zemích. Další náklady uchazeč hradí z jiných – i vlastních – zdrojů.

Na jednu LŠ ve stejném termínu poskytujeme finanční příspěvek maximálně dvěma uchazečům.

Student může využít podporu pro absolvování LŠ 1x / akademický rok.

Pro výběr letní školy můžete použít různé databáze, např.:
http://www.summerschoolsineurope.eu/
https://www.academiccourses.com/Summer-courses/Europe/

Podklady a schvalování

Schválení vaší účasti na zahraniční LŠ musí písemně vyslovit zodpovědný pracovník patřičné fakulty na formuláři Účastnické smlouvy (dále ÚS). Tento pracovník zároveň zaznamená, zda fakulta uzná získané kredity z letní školy či ne. Pro schválení účasti předložte:

  • vyplněný formulář ÚS,
  • krátký motivační dopis a
  • program LŠ, či jiný dokument, ze kterého je patrná náplň této školy (náplň LŠ musí být v souladu se studovaným oborem na TUL), termín konání a také částka školného.

Pokud již máte vyplněný formulář smlouvy a zajištěn písemný souhlas své fakulty, před příchodem do kanceláře Erasmus+

Do kanceláře doneste:

  • podepsanou ÚS
  • výše uvedený program LŠ či jiný dokument s informacemi o škole.

Potvrzení o absolvování

Pokud vám pořádající organizace nevystaví vlastní dokument potvrzující absolvování celé letní školy, použijte připravený Certificate of Attendance, předvyplňte si ho a nechte podepsat a opatřit razítkem.

Dokumenty