International Day

International Day je každoroční akcí Zahraničního oddělení TUL, Eurocentra Liberec a dalších partnerů, jejímž cílem je propagace mobilit do zahraničí a internacionalizace akademické půdy, školství a společnosti vůbec. Jedná se o veletrh příležitostí (stáže, studium, dobrovolnictví a práce) s přednáškami a diskusemi.

Od roku 2016 je s International Day spojena vernisáž Soutěže o nejhezčí Erasmus+ poster a nejhezčí Erasmus+ fotografii.

V akademickém roce 2021/2022 se International Day uskuteční 18. října 2022.

Seznam vystavovatelů

Hosté:

  • Brig. gen. Ing. Roman Hlinovský
  • Ing. Miloš Pavlů
  • Petr Wolf
  • Luděk Kalfiřt
  • Robert Schiller
  • Jaroslav Tomášek
  • Antonín Ferdan
  • Kamil Zágoršek

Ročníku 2022 se zúčastní tito vystavovatelé: