International Day

International Day je každoroční akcí Zahraničního oddělení TUL, Eurocentra Liberec a dalších partnerů, jejímž cílem je propagace mobilit do zahraničí a internacionalizace akademické půdy, školství a společnosti vůbec. Jedná se o veletrh příležitostí (stáže, studium, dobrovolnictví a práce) s přednáškami a diskusemi.

Od roku 2016 je s International Day spojena vernisáž Soutěže o nejhezčí Erasmus+ poster a nejhezčí Erasmus+ fotografii.

V akademickém roce 2019/2020 se International Day uskutečnil 5. listopadu 2019.

International Day 2019 – pozvánka

Plakát v plné velikosti (PDF) je k dispozici ke stažení.

Seznam vystavovatelů

Ročníku 2019 se zúčastnili tito vystavovatelé: