Prohlášení o přístupnosti

Technická univerzita v Liberci se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.tul.cz.

Stav souladu: Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah: Stránky neobsahují žádný nepřístupný obsah.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. září 2023 vlastním posouzením s uplatněním výsledků kontroly DIA provedené dne 14. srpna 2023.

Zpětná vazba

Pokud narazíte na místo, kde podle vás došlo k porušení zásad přístupnosti, kontaktujte, prosíme, správce webu na adrese webmaster@tul.cz a popište nalezený nedostatek, pokud možno s přesnou adresou (URL) stránky, na které se vyskytuje.

Další kontaktní informace najdete na stránce s kontakty.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se obraťte na Digitální a informační agenturu:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
e-mail: pristupnost@dia.gov.cz