Prohlášení o přístupnosti

Tyto stránky byly navrženy s ohledem na zásady přístupnosti a splňují požadavky zákona 99/2019 Sb.

Mediální soubory

Obecně se snažíme minimalizovat poskytování informací v jiných formátech než HTML. U některých dokumentů však dodržujeme jejich původní formát. Na stránkách se můžete setkat s následujícími formáty souborů:

  • PDF (Portable Document Format)
    pro zobrazení doporučujeme použít Adobe Reader, případně Google Chrome
  • formáty programů skupiny Microsoft Office (Word, Excel)
    pro zobrazení doporučujeme použít Microsoft Office, případně LibreOffice

Řešení problémů

Pokud narazíte na místo, kde podle vás došlo k porušení zásad přístupnosti, kontaktujte, prosíme, správce webu na adrese webmaster@tul.cz a popište nalezený nedostatek, pokud možno s přesnou adresou (URL) stránky, na které se vyskytuje.