Spolupráce

Jsme velká organizace, spolupráce s ostatními subjekty je proto velmi rozsáhlá a má celou řadu podob. Nabízíme mnohé služby – od zakázkového výzkumu přes kursy na míru až po ubytování nebo pronájem místností či sportovišť.

S partnerskými organizacemi rozvíjíme dlouhodobé vzájemně prospěšné vztahy. Mimořádnou roli má pak spolupráce se středními školami.

Jsme členy řady organizací, a to jak v národním, tak v mezinárodním měřítku.

Mezinárodní vztahy

Systematicky spolupracujeme s univerzitami a vědeckými pracovišti v zahraničí, podporujeme mezinárodní mobility studentů a mladých vědeckých pracovníků a usilujeme o získávání studentů ze zahraničí a expertů s mezinárodními pracovními zkušenostmi. Podrobnosti najdete v sekci Erasmus+.

Zahraniční studenti programu Erasmus+

Několik čísel charakterizujících naši zahraniční spolupráci:

Erasmus+ smlouvy se zahraničními univerzitami186 uzavřených smluv
Bilaterální dohody se zahraničními partnery60 uzavřených smluv
Zaměstnanci TUL původně z jiné země53 pracovníků

Patříme mezi univerzity, které bodují v mezinárodních žebříčcích srovnávajících kvalitu univerzit. Za svůj ranking se rozhodně nemusíme stydět.

Tomu odpovídá i značný počet zahraničních studentů na naší univerzitě. Pravidelně pro ně pořádáme International Day. Mezinárodní akademickou spolupráci podporuje i Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa, jehož jsme členy.

Internacionalizace je jedním z klíčových témat strategického plánu rozvoje naší univerzity. Jeho cíle v této oblasti jsou:

  • prohloubit mezinárodní odbornou spolupráci se špičkovými pracovišti,
  • zvýšit podíl zahraničních studentů a pracovníků ve vzdělávacích a výzkumných aktivitách TUL a
  • efektivně využívat krátkodobých i dlouhodobých mobilit. Přečtěte si o našem mobilitním programu více.

Geograficky v příštím období předpokládáme zaměření na spolupráci především s asijskými zeměmi (Indie, Čína, Jižní Korea a Pákistán), zeměmi z jihu Afriky a Brazílii.