Členství v národních a mezinárodních organizacích

Mezinárodní organizace

Evropská federace národních inženýrských organizací (FEANI)

Jsme zařazeni do seznamu FEANI jako evropská vysokoškolská instituce, která poskytuje technické vzdělání splňující náročné požadavky na přiznání titulu EUR ING.

Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku (IGIP)

Jsme jednou z 56 akreditovaných mezinárodních institucí sdružených ve společnosti iGIP, která uznává evropskou kvalifikaci učitelů technických předmětů a uděluje titul ING.PAED.IGIP.

European University Association (EUA)

Technická univerzita v Liberci je členem významné mezinárodní organizace European University Association, která sdružuje 850 univerzit ze 49 zemí Evropy. Prostřednictvím EUA má naše univerzita možnost podílet se na všech  významných aktivitách v rámci Boloňského procesu týkajících se a ovlivňujících vysokoškolského vzdělávání v Evropě.

V roce 2023 jsme spolu s dalšími vybranými evropskými univerzitami členem Thematic Peer Group v oblasti Transnational Joint Education Provision, která má za cíl sdílet praxi a navrhnout postupy v oblasti společného vzdělávání formou např. formou joint degree, double degree či spolupráce na různých společných vzdělávacích projektech.

Národní organizace

Česká konference rektorů

Z bývalého Klubu rektorů založeného v roce 1990 se postupně vyvinula česká a slovenská sekce, kde se prvním předsedou české sekce stal někdejší rektor univerzity v Liberci, prof. Zdeněk Kovář.  ČKR rychle navázala řadu významných mezinárodních kontaktů s obdobnými organizacemi a stala se členem důležitých mezinárodních organizací, například Asociace evropských univerzit, která se později sloučila s dalšími a vytvořila dnešní Evropskou asociaci univerzit.

DIH Northeast

Jsme členy Digitálního inovačního hubu Northeast, který je součástí evropské sítě digitálních hubů. Nabízí širokou škálu služeb v oblasti digitalizace a moderních technologií i vzdělávání v této oblasti.

Jsme členy DIH Northeast