Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa

Akademické koordinační středisko (ACC) vzniklo v roce 1991 a je zaměřeno na koordinaci vědecko-výzkumných aktivit v Euroregionu Nisa a na podporu evropského vysokoškolského vzdělávání. Svými aktivitami podporuje především spolupráci mezi partnerskými univerzitami.

Logo ACC

Partnerské vysoké školy

Aktivity

ACC se zaměřuje zejména navýzkumné projekty, do nichž jsou zapojeny partnerské organizace z několika zemí. Slouží především jako platforma pro navazování a udržování kontaktů a pro vzájemnou koordinaci.

Do výzkumných úkolů partnerských univerzit ACC zapojuje také studenty, pro které pořádá mezinárodní studentská sympozia, odborné semináře, workshopy či soutěže.

Kromě vědecké práce rozvíjí ACC i spolupráci pedagogickou, podporuje mobilitu studentů a pedagogů a usiluje o zprostředkování kontaktů i v terciární sféře.

ACC JOURNAL

Od roku 2009 ACC vydává mezinárodní vědecký časopis ACC JOURNAL, který je významnou platformou pro mezinárodní výměnu informací a zkušeností v oblasti vědy a výzkumu v oblasti Euroregionu Nisa.

ACC JOURNAL publikuje původní recenzované vědecké práce, vědecké studie, příspěvky ke konferencím a výzkumným projektům. Tematické zaměření časopisu pokrývá zejména přírodní vědy, techniku, ekonomii a společenské vědy. Články jsou publikovány ve formě Open Access.