Spolupráce se středními školami

Ze středních škol k nám přicházejí noví studenti a na středních školách působí někteří naši absolventi. Dobré vztahy a spolupráce se středními školami jsou proto pro nás zcela zásadní.

Tyto vztahy jsou silné zejména na kratší vzdálenosti, proto se je snažíme rozvíjet především v Libereckém kraji a krajích sousedních. Středním školám nabízíme:

  • dny otevřených dveří,
  • tematické exkurze pro jejich studenty,
  • výjezdy našich pedagogů,
  • prostory a zázemí pro pořádání olympiád, soutěží, středoškolské odborné činnosti a dalších akcí,
  • workshopy a letní školy pro jejich studenty.

S vybranými středními školami spolupracujeme natolik silně, že se staly oficiálními fakultními školami našich fakult.

Právě fakulty hrají ve vztazích se středními školami hlavní úlohu. Máte-li zájem o některou z výše nabízených služeb, obraťte se na příslušnou fakultu, případně na adresu info@tul.cz.