Úřední deska

Hledáte-li jakékoliv dokumenty úřední povahy, jako jsou výroční zprávy, nařízení rektora nebo harmonogram výuky a studijní řád, najdete je zde na úřední desce TUL.

Každá fakulta má navíc svou vlastní úřední desku, kde zveřejňuje své relevantní dokumenty – rozhodnutí děkana, výsledky přijímacích a výběrových řízení a podobně.

Další dokumenty