Veřejné zakázky

Veřejné zakázky zadáváme elektronicky prostřednictvím systému E-ZAK.

Profil zadavatele: zakazky.tul.cz.

Doporučujeme všem uchazečům o veřejné zakázky, aby se zaregistrovali v systému E-ZAK jako dodavatelé TUL. To umožní podávat nabídky, komunikovat s námi a sledovat průběh zadávacího řízení elektronicky, tedy bezodkladně a efektivně. Zadávací řízení lze vyhodnotit rychle a transparentně.

Informace o podmínkách registrace a možnostech nástroje E-ZAK naleznete v sekci E-ZAK pro dodavatele.