Zpráva o vnitřním hodnocení kvality TUL

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností analyzuje kvalitu jednotlivých uskutečňovaných činností na základě posouzení stavu a vývoje klíčových indikátorů. V souladu se zákonem o vysokých školách je vypracována jednou za pět let a každý rok aktualizována formou dodatků ke zprávě. Je zpracována dle pravidel zajišťování a hodnocení kvality činností Technické univerzity v Liberci.

Archiv