Zpráva o vnitřním hodnocení kvality TUL

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality popisuje systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality naší univerzity. Dále zevrubně analyzuje kvalitu naší vzdělávací činnost, tvůrčí činnosti i dalších činností, souvisejících s třetí rolí univerzity.