Mobilitní program TUL

Zahraniční oddělení TUL finančně podporuje semestrální studijní pobyty českých studentů bakalářských a magisterských programů TUL na vybraných parterských školách v zemích mimo EU, se kterými se TUL dohodla na recipročním prominutí poplatků za studium. Stipendium vyplácené na TUL je určeno na náklady na dopravu, ubytování, stravování a kapesné (sazby převzaty z programu Erasmus+ KA107). Případné další náklady si uchazeč hradí z jiných zdrojů.

Kontaktní osoba

Hana Primas
E-mail: hana.primas@tul.cz
Tel.: 00420-485353907
Kancelář: budova G, 5. patro

Základní dokumenty

Povinné podklady

 • životopis v angličtině
 • motivační dopis v angličtině
 • transcript of records
 • doporučení vyučujícího TUL schválené proděkanem pro vnější/zahraniční vztahy (schválení formou podpisu nebo e-mailu)
 • Schválení vaší účasti na studijním pobytu musí písemně potvrdit zodpovědný pracovník příslušné fakulty na formuláři Účastnické smlouvy.
 • Pokud již máte vyplněný formulář smlouvy  pro odjezd a zajištěn písemný souhlas své fakulty, vyplňte před příchodem do kanceláře Erasmus+ také Evidenční formulář on-line.

Taiwan

Informace k studijním možnostem na Taiwanu průběžně aktualizujeme!
Aktuálně máme na Taiwanu 6 partnerských škol:

1. National Taipei University of Business

 • pouze pro EF

2. National Taiwan University

 • partner pro všechny fakulty

3. University of Taipei

 • partner pro FP, FUA
 • application period from 18 February to 30 April 2019
 • přihlášky: http://exam.utaipei.edu.tw/ExchangeSystem/index.jsp
 • General requirements:
  1. 照片電子檔 (A digital photo for student ID)
  2. 身份證 (Id card just for Chinese students)
  3. 護照 (Passport)
  4. 在學證明 (Identification of registration within 3 months)
  5. 歷年成績單 (Transcript of records)
  6. 簡要讀書計畫 (A short explanation of the reasons why you want to participate in an exchange program)
  7. 健康檢查證明應檢查項目表丙表 (A health certificate Form C)
   1. Issued within the last six months.
   2. You must use the form that we provide to you.
  8. 緊急醫療授權書 (Authorization for Emergency Medical Treatment. You must use the form that we provide to you.)
  9. 交換期間醫療保險憑證 (Medical Insurance)
 • Dokumenty od partnera:

 4. National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech)

 • partner pro všechny fakulty mimo FP

 5. National Taipei University of Technology (Taipei Tech)

6. Taiwan Textile Research Institute

 • partner pouze pro FT

V roce 2019 se uskutečnila pracovní cesta na Taiwan sestávající z členů fakult, vedení a Zahraničního oddělení TUL. Více podrobností o průběhu se můžete dočíst zde.

Malajsie

Universiti Sains Malaysia

 • 1 místo pro studenty Fakulty umění a architektury – kontaktní osoba pro nominaci: Mgr. A. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D. (proděkanka FA)
 • Na ZS daného akademického roku mohou vyjet studenti, kteří budou v době výjezdu zapsáni do 3. ročníku na TUL (tzn. že se hlásí v 2. ročníku).
 • Na LS daného akademického roku mohou vyjet studenti, kteří budou v době výjezdu zapsáni v 2. ročníku na TUL.
 • Počítejte s tím, že si zájemci musí připravit následující dokumenty:
  1. výpis známek (Transcript of records) – studijní oddělení
  2. potvrzení o studiu – studijní oddělení
  3. kompletní lékařskou zprávu (možná bude časem nahrazeno zdravotní prohlídkou po příjezdu do Malajsie, ale zatím platí, že je nutná zpráva)
  4. kompletní kopii pasu (všechny stánky)
  5. doklad o dosažené úrovni znalosti anglického jazyka (oficiální certifikát, nebo od vyučujícího)       
  6. životopis
  7. motivační dopis
  8. portfolio
  9. doporučující dopis podepsaný vyučujícím fakulty (je dobré připravit si ho, vytisknout a přinést na USB disku – vyučující ho buď podepíše nebo na místě můžete upravit a znovu vytisknout k podpisu)
 • Dokumenty od partnera v Malajsii: